Korumalı: erişim sınırlı

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Geliştirilebilir İngilizce Sözlük

yazı hazırlanıyor. 62 total views, 1 views today

Access’te Telefon Defteri Yapımı

Access’te Telefon Defteri Yapımı konusu hazırlanıyor. 24 total views, 2 views today

Yds Kelime Çalışması 10

Facial:yüze ait Expression:ifade Finding:bulgu Response:tepki, cevap Evaluate=asses:değerlendirmek Viewing:izlemek Process:işleme tabi tutmak Convey:ifade etmek , aktarmak Not just but also=merely, simply, solely, just Also=as well, too Like=such as By+ving=ererek-ararak=by studying=çalışarak İn contrast=by contrast When it comes to=e gelince However=yet,but,nonetheless, nevertheless, even

Yds Kelime Çalışması 9

Foundation:temel, kuruluş Prerequisite:öncelik Well-being:huzur,refah Endangered:tehlike altında İntentional:kasıtlı, bilerek Complete:tam,bütün Unify:birleştirmek Law:yasalar Combine:birleştirmek Relativity:görecelik, izafiyet İntuitive:sezgisel Posit:öne sürmek, tespit etmek Point out:belirtmek Validate : onaylamak, tasdik etmek Acknowledge: kabul etmek, itiraf etmek Weakness:zayıflık Claim:iddia etmek Advocate:savunanlar Clarif:açıklamak A number of:çok Promise:söz

Yds Kelime Çalışması 8

Mandate:zorla uygulamak Humble:mütevazi,sıradan Disguise:gizlemek Artefact:yapıt Embody:temsil etmek,simgelemek Presence:var olmak, hazır bulunmak However=even so İndeed=infact,actually,as a matter of fact Prep+v =fiile +ing eklenir.prepden sonra gelen fiil ing alır. No matter ardına wh- alır yada yerine however +adj or advrb Genel olasılık