Moskova Antlaşması kapsamında Türk-Rus ilişkileri

Birinci Dünya savaşı en hararetli günlerini yaşarken bir sürpriz dünyada büyük bir yankı bulmuş ve Çarlık Rusya birden bire çökmüştür. Rusya’da Marksist anlayışı benimseyen yeni Rus Devleti kurulmuş ve Rusya savaştan çekilmişti. Yeni Rusya itilaf devletlerine karşı yeni Türk Devletine

Başkomutan Meydan Muharebesi

30 Ağustos tarihi itibari ile Yunan Kuvvetleri Dumlupınar önlerinde dört biryandan kuşatılmıştı. Neredeyse 190.000 kişilik Yunan ordusundan geriye hiç birşey kalmamıştı. Bu savaş Başkomutan Meydan Muharebesi adını almıştı. Daha sonra Kütahya düşman elinden alındı. Ancak düşmanın tam olarak imha edilmesi

İngiltere’nin Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri

Sömürgeciliğin hız kazandığı Sanayi Devrimi sonrası, sömürgecilik bakımından Dünya’nın en önde gelen devletinin İngiliz devleti idi. Hatta o kadar geniş coğrafyaya yayılmış bir İngiliz devleti vardı ki ortada , o devlet topraklarında güneş batmayan ülke ünvanını elde etmişti. En önemli

Fransa’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri

16. yüzyılda kurulan Osmanlı-Fransız dostluğu, 19. yüzyıla kadar iyi-kötü devam etmiştir. Fransız inkilabının etkisi ile ortaya çıkan savaşlar sırasında Osmanlı Devleti tarafsız kalmış ve Fransız kurumlarını, fransız kültür ve fikir akımlarının ülkeye girmesi karşısında direnmemiştir. Osmanlı Devleti’nin Fransa ile olan

Sivas Kongresi ve Alınan Kararlar

Sivas Kongresi 2 Eylül 1919 günü Erzurum’dan Sivas’a gelen Mustafa Kemal Paşa ve 38 delegenin katılımı ile o zamanlar Sultani Mektebi olarak kullanılan Sivas Lisesi’nde 4 Eylül 1919 günü başlamıştır. Kongre 8 gün boyunca devam etmiş ve 11 Eylül 1919

Erzurum Kongresi ve Alınan Kararlar

Milli Mücadele Döneminde Erzurum ayrı bir yere sahiptir. Mondros Ateşkes anlaşmasının yapılmasının ardından tüm yurtta filizlenmeye başlayan vatan savunmasının en şuurlu geçekleştirildiği illerden biri de Erzurumdur. Hemen Erzurum’un yanı başındaki Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesinde Pontus Rum Devleti kurulma isteği