İslam Mezhepleri Tarihi Nedir?

Geçmişte ve günümüzde çeşitli gayelerle oluşmuş islam düşünce şekilleri diyebileceğimiz beşeri ve toplumsal oluşumların, doğdukları ortamı, doğuş sebepleri ile oluşum süreçlerini, fikirlerini, mensuplarını, edebiyatını, bu oluşumların yayıldıkları bölgeleri, ve islam düşüncesine katkılarını, temel kaynaklardan hareketle zaman-mekan bağlamında ve fikir – hadise

Geliştirilebilir İngilizce Sözlük

yazı hazırlanıyor. 357 total views, 1 views today

Access’te Telefon Defteri Yapımı

Access’te Telefon Defteri Yapımı konusu hazırlanıyor. 269 total views, 1 views today

Yds Kelime Çalışması 10

Facial:yüze ait Expression:ifade Finding:bulgu Response:tepki, cevap Evaluate=asses:değerlendirmek Viewing:izlemek Process:işleme tabi tutmak Convey:ifade etmek , aktarmak Not just but also=merely, simply, solely, just Also=as well, too Like=such as By+ving=ererek-ararak=by studying=çalışarak İn contrast=by contrast When it comes to=e gelince However=yet,but,nonetheless, nevertheless, even

Yds Kelime Çalışması 9

Foundation:temel, kuruluş Prerequisite:öncelik Well-being:huzur,refah Endangered:tehlike altında İntentional:kasıtlı, bilerek Complete:tam,bütün Unify:birleştirmek Law:yasalar Combine:birleştirmek Relativity:görecelik, izafiyet İntuitive:sezgisel Posit:öne sürmek, tespit etmek Point out:belirtmek Validate : onaylamak, tasdik etmek Acknowledge: kabul etmek, itiraf etmek Weakness:zayıflık Claim:iddia etmek Advocate:savunanlar Clarif:açıklamak A number of:çok Promise:söz

Yds Kelime Çalışması 8

Mandate:zorla uygulamak Humble:mütevazi,sıradan Disguise:gizlemek Artefact:yapıt Embody:temsil etmek,simgelemek Presence:var olmak, hazır bulunmak However=even so İndeed=infact,actually,as a matter of fact Prep+v =fiile +ing eklenir.prepden sonra gelen fiil ing alır. No matter ardına wh- alır yada yerine however +adj or advrb Genel olasılık