Moskova Antlaşması kapsamında Türk-Rus ilişkileri

Birinci Dünya savaşı en hararetli günlerini yaşarken bir sürpriz dünyada büyük bir yankı bulmuş ve Çarlık Rusya birden bire çökmüştür. Rusya’da Marksist anlayışı benimseyen yeni Rus Devleti kurulmuş ve Rusya savaştan çekilmişti. Yeni Rusya itilaf devletlerine karşı yeni Türk Devletine yardım etmeyi benimserken, itilaf devletleri ise çarlık Rusya’yı yeniden tesis etmek için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyordu deyim yerindeyse. Bu durum yeni Rus yönetimini Anadolu’da itilaf devletlerine var gücü ile direnen Anadolu Direnişçilerinin yanında yer almaya sevk etmiştir. Özellikle Avrupa San Remo kararlarını aldığı sırada Türk ve Rus heyetleri daha da yakınlaşmışlar, yeni Rus devleti Avrupa’ya karşı Türkleri, Yeni Türk Devleti’de Avrupa’ya karşı Rusları tutma yoluna gitmiştir. Yeni Rus Devleti bir dönem Ermeni Devleti’ni tesis etme ve ona toprak kazandırma amacını güdünce ilişkilerde bir kopma meydana gelmiştir. Daha sonra T.B.M.M. orduları doğudaki Ermeni çeteleri üzerine bir sefer düzenleyerek buradaki Ermeni çetelerinin zulmüne bir son vermek istemiştir. T.B.M.M kuvvetlerinin bölgedeki işgal kuvvetlerini yenilgiye uğrattığını gören Rusya, T.B.M.M. hükumeti ile bir antlaşma imzalamıştır.

16 Mart 1921 yılında imzalanan Moskova Antlaşmasına göre:

Her iki tarafça tanınmayan bir Anlaşma , bir diğer taraf için geçersiz sayılacaktır. Yani TBMM’nin tanımadığı bir antlaşmayı Rusya’da tanımamış kabul edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları Misak-ı Milli’de belirtilen sınırlardır ve Rusya bunu tanıyacaktır.

Eski devletler olan Osmanlı ile Çarlık Rusya tarafından imzalanan antlaşmalar hem T.B.M.M için hemde yeni Marksist Rusya için geçersizdir. İki taraf için bu antlaşmalar yok hükmündedir.

Her iki devlette bir diğeri için düşmanca amaçlar gütmeyecek, birbirinin aleyhinde oluşmuş çeteler ve terör örgütlerine destek vermeyecektir.

Batum Gürcistan’a bırakılacaktır.

Savaş esirleri karşılıklı olarak iade edilecektir.

Antlaşmanın önemi: T.B.M.M ilk defa büyük bir devlet tarafından tanınmıştır ve Misak-ı Milli ilk defa bir devlet tarafından resmen kabul edilmiştir.

Tarih kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Başkomutan Meydan Muharebesi

30 Ağustos tarihi itibari ile Yunan Kuvvetleri Dumlupınar önlerinde dört biryandan kuşatılmıştı. Neredeyse 190.000 kişilik Yunan ordusundan geriye hiç birşey kalmamıştı. Bu savaş Başkomutan Meydan Muharebesi adını almıştı. Daha sonra Kütahya düşman elinden alındı. Ancak düşmanın tam olarak imha edilmesi ve İzmir’de dahil olmak üzere tüm batı illerinden temizlenmesi gerekiyordu. İşte tamda bunun için 1 Eylül 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK:

Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir, İleri! emrini vermiştir.

Bu emir üzerine batı illerine ilerleyen askerlerimiz önce Uşak ilini daha sonra Eskişehir, Nazilli, Salihli, Simav, Alaşehir, Balıkesir, Bilecik, Aydın, ve Manisayı düşman elinden kurtarmayı başarabilmiştir. Bu esnada birçok Yunan Komutanda esir alınmıştır. Sonunda 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’e kuvvetlerimiz girmeyi başarmıştır. Bu sayede Anadolu’da çok uzun yıllar süren esaretin bitişinin müjdelenmesinin önünde hiç bir engel kalmamıştır.

Milletimiz işgalin başladığı ilk günden itibaren bir birlik ve bütünlük içinde tüm imkanlarını kurtuluş mücadelesi için seferber etmiş, daha ilk günden itibaren vatanını bu düşman işgalinden kurtaracağına inanmış ve Dünya üzerinde benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneği göstermişlerdir. Böylece düşman kuvvetlerinin Modros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması ile yeşeren düşlerini bir kez daha suya düşürmüştür. Büyük Türk Zaferi olan Başkomutan Meydan Muharebesinin ardından Türk Milleti için yeni ve aydınlık günlerin kapısı aralanmış, Lozan Barış Antlaşması ile bu kapının aralanışı bir kez daha perçinlenmiştir. Lozan Barış Antlaşması ile devletimizin sınırları çizilmiş, daha sonraki günlerde çağdaş , demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu gerçekleşmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk : Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, İleri! sözünü hangi savaşta söylemiştir?

Mustafa Kemal Atatürk bu sözü Başkomutan Meydan Muharebesinde Türk ordusuna söyleyerek düşman kuvvetlerini yurttan tamamen silmek için emir vermiş, kahraman Türk askeri işgalci kuvvetleri yurdundan büyük bir destan yazarak çıkarmayı başarmıştır.

Tarih kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İngiltere’nin Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri

Sömürgeciliğin hız kazandığı Sanayi Devrimi sonrası, sömürgecilik bakımından Dünya’nın en önde gelen devletinin İngiliz devleti idi. Hatta o kadar geniş coğrafyaya yayılmış bir İngiliz devleti vardı ki ortada , o devlet topraklarında güneş batmayan ülke ünvanını elde etmişti. En önemli sömürgesi ise Hindistandı.

Osmanlı Devleti’nin Jeopolitik konumu dünya devletlerinin ilk günden itibaren hep dikkatini çekmiştir. Doğu Akdeniz ve Ortadoğuya hakim bir noktada bulunan Osmanlı toprakları konumu itibari ile sömürgeci devletlerin adeta göz bebeği olmuş ve tüm sömürgeci devletler bölgeyi ele geçirebilmek için ellerinden gelen gayreti sarf etmekten geri durmamışlardır. Bölgedeki Osmanlı Devleti ingiliz devletinin işine yarıyordu. Zira azda olsa güçlü bir Osmanlı Devleti ingiliz devletinin  sömürülerine giden yolda Hindistan yolunu güvence altında tutabiliyordu. Fransa’nın 1789 yılında Mısır’a, Rusya’nın bogazlara hakim olma isteği, İngiltere’yi Osmanlı Devleti’ne bu dönemde yakın ilgi göstermeye zorlamıştır. Ki bu dönemden sonra İngiliz devleti sürekli Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunma yönünde bir tutum sergileyecektir. Ancak yine aynı İngiliz devleti Osmanlı devletini bir pazar olarak kullanmaktan da geri durmamıştır. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşının kaybeden tarafının Osmanlı olması üzerine Osmanlı’nın kendini savunamayacak durumda olduğunu düşünen ingiltere Kıbrıs’ı ve Mısır’ı işgal etme yoluna giderek kendi sömürgelerine giden yolları güvence altına almak istemiştir. Bu saatten sonra İngiliz devleti zaman zaman tek başına zaman zaman da Rusya ile iş birliği yaparak Osmanlı Devleti üzerinde Rusya’nın egemen olmasını engellemeye çalışmıştır. Ancak Rusya tarafından desteklenen Ermeni çetelerine destek vermekten de geri durmamış, Birinci dünya savaşı esnasında Osmanlı toprakları üzerindeki emellerini bir kez daha göstererek itilaf devletleri ile Osmanlı topraklarını bölüşerek, kendi istediği yerleri işgal etme hevesine kapılmıştır ve Osmanlı içerisinde çıkan isyanlara destek olmuştur.

Tarih kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Fransa’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri

16. yüzyılda kurulan Osmanlı-Fransız dostluğu, 19. yüzyıla kadar iyi-kötü devam etmiştir. Fransız inkilabının etkisi ile ortaya çıkan savaşlar sırasında Osmanlı Devleti tarafsız kalmış ve Fransız kurumlarını, fransız kültür ve fikir akımlarının ülkeye girmesi karşısında direnmemiştir. Osmanlı Devleti’nin Fransa ile olan tarihi geçmişten dolayı uyguladığı bu dostça politikaya Fransa pekte dost olmayan bir şekilde karşılık vermiştir. Sanayi devriminden hemen sonra sömürgecilik fikri oldukça büyük bir hızla yayılmaya başlamış, Avrupalı devletler bir bir sömürge kazanma yarışına girmişlerdir. Fransa kendi elinde olan hali hazırdaki sömürgelerini İngiltere’ye kaptırmıştır. Fransa ise bu durum üzerine kendi gücünü kendisine yakın olan ülkelerde , özellikle de Osmanlı Devleti üzerinde denemeye koyuldu. Bu tarihten sonra Fransa Osmanlı topraklarına göz dikmiş ve Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bulunan toprakları sömürgeleştirmek için elinden gelen tüm çabayı göstermiştir. İlk olarak 1789 yılında bir Osmanlı toprağı olan Mısır’a saldırmıştır. Daha sonra 1830 yılında Cezayir’e hemen ardından Tunus ve Fas’a işgal için saldırmıştır. Fransa’nın o dönem içindeki en büyük amacı önce Suriye’yi daha sonra ise Lübnan’ı ele geçirmekti. Esasında bu dönemde Fransa’nın amacı güçsüz bir Osmanlı Devleti’nin bölgede yaşamını sürdürmesini sağlamak olsa da, elinden geldiği kadar Osmanlı topraklarını himaye altına almaya çalışmaktan vazgeçmemiştir. Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’ni desteklemiş, bölgede güçlü bir Rusya görmektense güçsüz bir Osmanlı Devleti görmeyi tercih etmiş ve bütün emellerini bu doğrultuda planlamıştır. Fransa bu emellerinden asla vazgeçmemiş ve daha sonra Birinci Dünya Savaşında da bu emellerinden vazgeçmediğini İtilaf Devletleri safında Osmanlı Devleti’ne karşı savaşarak Osmanlı Hakimiyeti altındaki bazı toprakları itilaf devletleri ile bölüşerek bir kez daha sergilemekten vazgeçmemiştir. Bölgede hakimiyet kurmak isteyen İngiltere , Rusya, İran ve Avusturya gibi devletler karşısında Osmanlı’yı desteklemiştir.

Tarih kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Sivas Kongresi ve Alınan Kararlar

Sivas Kongresi 2 Eylül 1919 günü Erzurum’dan Sivas’a gelen Mustafa Kemal Paşa ve 38 delegenin katılımı ile o zamanlar Sultani Mektebi olarak kullanılan Sivas Lisesi’nde 4 Eylül 1919 günü başlamıştır. Kongre 8 gün boyunca devam etmiş ve 11 Eylül 1919 tarihinde sona ermiştir. Kongrenin Sivas’ta toplanma sebebi ise Anadolu’nun tam ortasında bulunan Sivas’ın İtilaf Devletlerinin işgali altında olmayışı, ve İtilaf Devleti’nin işgali altındaki bölgelere uzak oluşudur. Ayrıca Anadolu’nun tam ortasında ve geçiş güzergahı üzerinde olması sebebi ile ulaşımın kolay sağlanabildiği bir şehirdi Sivas. Ayrıca Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas Şubesi çok organize teşkilatlanmış bir durumdaydı ve İtilaf devletlerinin bu şehri işgal etmesi çok zordu. Yapılan ilk oturumda Mustafa Kemal Paşa kongreye başkan seçildi. İstanbul Hükumeti Erzurum Kongresinde sergilediği davranışın aynısını Sivas Kongresi içinde sergilemiş ve Sivas Kongresine katılımları engellemek için çalışmıştır. Hatta Kongreye Başkanlık eden Mustafa Kemal Paşa hakkında tutuklanarak İstanbul’a gönderilmesi yönünde bir takım girişimlerde bulunmuştu. Sivas kongresinin her bir delegesi sadece vatanın kurtuluşu için çaba sarf edeceklerine dair yemin etmişlerdir.

Sivas Kongresinde Alınan Kararlar:

 1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, birbirinden ayrılamaz.
 2. Her türlü işgal ve müdahaleye karşı millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir.
 3. Kuva-yı Milliye’yi amil ve irade-i milliye’yi hakim kılmak esastır.
 4. Manda ve himaye kabul edilemez.
 5. Milli iradeye temsil etmek üzere Millet Meclisi’nin derhal toplanması mecburidir.
 6. İstanbul hükumeti harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk etme mecburiyetinde kalırsa vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağlayacak her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
 7. İtilaf devletlerine karşı vatanın bütünlüğünü savunan cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmiştir.

alıntılama yapılmıştır.

Tarih kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Erzurum Kongresi ve Alınan Kararlar

Milli Mücadele Döneminde Erzurum ayrı bir yere sahiptir. Mondros Ateşkes anlaşmasının yapılmasının ardından tüm yurtta filizlenmeye başlayan vatan savunmasının en şuurlu geçekleştirildiği illerden biri de Erzurumdur. Hemen Erzurum’un yanı başındaki Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesinde Pontus Rum Devleti kurulma isteği bu bölgeye yakın yaşayan tüm haklı birbirine kenetlemiştir. İtilaf devletlerinin zor ulaşabilecekleri bir coğrafyada olması, bu bölgedeki ordu birliklerinin henüz terhis edilmemesi ve mevcudiyetini koruması, Bölgede bulunan XV. kolordunun terhis edilmemesi ve başında Kazım Karabekir gibi askeri dehaya sahip bir komutanın bulunması bu bölgede bir kongre yapılması için çok elverişli bir ortam hazırlamıştır. Erzurum Kongresinin düzenlenmesinde Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye cemiyeti ve Trabzon Muhafaza-i hukuk cemiyeti’nin katkıları kuşkusuz oldukça çoktur. Bu dönemde İstanbul Hükûmeti’nin basıkısından korkan yerel amirlerden bazıları diğer illerden gelecek olan delegelerin bazılarını engelleme girişiminde bulunmuştur. Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa çok sevdiği askerlik görevinden istifa etmiş ve Sine-i Millet’e dönme kararı almış ve bu saatten sonra milletin kurtuluşu için daha çok çaba göstermeye başlamıştır. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 yılında 62 delegenin katılımı ile başlamıştır. 7 Ağustos 1919 gününe kadar Kongre çalışmalarına devam etmiştir. Kongreye Mustafa Kemal Paşa oy çokluğu ile başkan seçilmiştir. Bu kongrede alınan kararlar daha sonra Milli Mücadele süreci içerisinde izlenecek yol haritasını belirleme yolunda çok faydalı olmuştur.

Erzurum Kongresinde Alınan Kararlar:

 1. Doğu illleri ile Trabzon ve Canik Sancağı hiçbir sebeple Osmanlı Devleti topluluğundan ayrılması mümkün olmayan bir bütündür.
 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir.
 3. Vatanın ve İstiklâlin muhafazasına ve teminine İstanbul hükumeti muktedir olamadığı durumda , bu durumu temin için Anadolu’da geçici bir hükumet kurulacaktır.
 4. Kuvayi Milliye’yi âmil ve irade-i milliye’yi hakim kılmak esastır.
 5. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.
 6. Manda ve himaye kabul edilemez.
 7. Mili Meclis’in derhal toplanması ve hükumet işlerinin bu milli meclis denetimi altında yürütülmesi için çalışılacaktır.

alıntılama yapılmıştır.

Tarih kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın