İngilizce Fiillerin Birinci, İkinci ve Üçüncü Halleri (Elementary-Preintermediate)

Evet arkadaşlar aşağıdaki fiiller İngilizcede birinci, ikinci ve üçüncü halleri farklı olan düzensiz fiillerdir(İrregular Verb).Sırayla ilk sütunda basic formları, ikinci sütunda past formları(v2), üçüncü sütunda ise past participle (v3) formları verilmiştir. Fiiller elementary ve preintermediate seviyesi öğrenciler için yeterli sanırım.

 

Be Was-were Been Olmak
Become Became Become Olmak
Begin Began Begun Başlamak
Break Broke Broken Kırmak/kırılmak
Build Built Built İnşa etmek
Buy Bought Bought Satın Almak
Catch Caught Caught Yakalamak
Come Came Come Gelmek
Cost Cost Cost Bir Paraya Mâl Olmak
Cut Cut Cut Kesmek
Do Did Done Yapmak
Drink Drank Drunk İçmek
Drive Drove Driven Sürmek
Eat Ate Eaten Yemek
Fall Fell Fallen Düşmek
Feel Felt Felt Hissetmek
Fight Fought Fought Döğüşmek
Find Found Found Bulmak
Fly Flew Flown Uçmak
Forget Forgot Forgotten Unutmak
Get Got Got Almak
Give Gave Given Vermek
Go Went Gone/Been Gitmek
Grow Grew Grown Büyümek
Have Had Had Sahip Olmak
Hear Heard Heard İşitmek/Duymak
Keep Kept Kept Tutmak/Korumak
Know Knew Known Bilmek
Leave Left Left Ayrılmak
Lose Lost Lost Kaybetmek
Make Made Made Yapmak/Etmek
Meet Met Met Tanışmak/Buluşmak
Pay Paid Paid Ödemek
Put Put Put Koymak
Read Read Read Yazmak
Ride Rode Ridden Binmek
Say Said Said Söylemek
Sell Sold Sold Satmak
Send Sent Sent Göndermek
Shut Shut Shut Kapatmak
Sing Sang Sung Şarkı Söylemek
Sit Sat Sat Oturmak
Sleep Slept Slept Uyumak
Speak Spoke Spoken Konuşmak
Spend Spent Spent Harcamak
Stand Stood Stood Ayağa Kalkma  /Ayakta Durma
Steal Stole Stolen Çalmak/Aşırma
Swim Swam Swum Yüzmek
Shake Shook Shook Sallama
Take Took Taken Almak/Götürmek
Teach Taught Taught Öğretmek
Tell Told Told Söyleme
Think Taught Taught Düşünmek
Throw Threw Threw Atmak
Understand Understood Understood Anlamak
Wake Woke Woken Kalkmak
Wear Wore Worn Giymek
Win Won Won Kazanmak
Write Wrote Written Yazmak
Chosoe Chose Chosen Seçmek
Hold Hold Held Tutmak/Tutturmak
Burn Burnt Burnt Yakmak
Hit Hit Hit Çarpmak
Hurt Hurt Hurt İncitmek
Hide Hode Hidden Gizlemek
Ring Rang Rung Çalmak(zil)
Drown Drowned Drowned Boğulmak
Shoot Shot Shot Ateş Etmek/Atmak
Shine Shone Shone Parlamak

admin hakkında

Öğrenim düzeyi yüksek lisanstır. Tarih en büyük ilgi alanıdır. Yüzme başlıca hobisidir.
Bu yazı İNGİLİZCE kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir