Senet Borcu Zamanaşımı Süresi

Türk Hukuku’nda “bono, çek, poliçe” olarak bilinen kambiyo senetleri halk dilinde genellikle senet olarak adlandırılır. Bu senetler, ticari hayatta para akışı sağlamak için kullanılır....

İşsizlik Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

İşsizlik maaşı, işten kendi isteği dışında ayrılan işçilerin belirli şartları sağlamaları halinde belirli süre asgari geçimlerini sağlayabilmek ve yoksulluğa düşmelerini engellemek amacıyla aldıkları aylık...

İcra Borcu Zamanaşımına Uğrar Mı?

İcra takibi, alacaklının icra müdürlüğüne verdiği bir takip talebi ile başlar. Borçlunun ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmemesi ile de takip kesinleşir. Bu...

Ev Haczinde Hangi Eşyalar Haczedilebilir?

Alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlatır. İcra takibine rağmen borçlu tarafından ödeme yapılmaması halinde takibin kesinleşmesiyle beraber alacaklı tarafından haciz talebinde bulunabilir....

Banka Borcu Ne Zaman İcraya Düşer

İnsanlar bankadan kredi çekmek, bankanın kredi kartını kullanmak, çek hesabından ödeme talimatı vermek üzere bankaya karşı borçlanabilir. Banka bu alacaklarını alabilmek için; ilk etapta...

Emekli İkramiyesi Kıdem/İhbar Tazminatı Haczi

Alacaklı bir icra takibi başlatmak suretiyle borçlunun mallarını, maaşını haczedebiliyordu. Alacağını tahsil etmek isteyen alacaklıların diğer bir seçeneği ise; borçlunun hak etmiş olduğu emekli...

İcra Borcunun Taksitlendirilmesi

İcra borcu, icra takibi başlatıldıktan sonra hacizden önce yahut sonra taksitlendirilebilir. Nitekim borcun taksitlendirilmesi için de gerekli şartlar haczin varlığına göre değişmektedir. Öncelikle size...

İcra Borcuna Maaştan Muvafakat Verme

Kredi kartı, senet yahut fatura gibi evraklardan kaynaklanan borçlar için alacaklılar tarafından icra takibi başlatılır. İcra takibinde borçluya gönderilen ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7...

İcra Dosyasını Kapatmak ve Hacizlerin Fekki

Bir kimse kredi kartı borcu, kredi borcu, senet borcu, fatura borcu gibi bir borcu nedeniyle icralık olabilir. Bu borçların gününde ödenmemesi halinde alacaklının alacağını...

İcra ve Vekalet Ücretine İtiraz Sınırı

18.03.2015 tarihinde Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin verdiği bir karar ile ilamsız icra takiplerinde yeni bir içtihat oluştu. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, eskiden tüketicilerin mağdur olduğu...