Ana Sayfa Hukuk Ev Haczinde Hangi Eşyalar Haczedilebilir?

Ev Haczinde Hangi Eşyalar Haczedilebilir?

Alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlatır. İcra takibine rağmen borçlu tarafından ödeme yapılmaması halinde takibin kesinleşmesiyle beraber alacaklı tarafından haciz talebinde bulunabilir. Alacaklı borçluya ait menkul malların haczini talep edebilir. Bu kapsamda ilgili icra müdürlüğünden borçlunun ikametgah adresinde fiili haciz uygulanmasını da talep edebilir. Alacaklının fiili haciz isteminde bulunması halinde halk arasında ev haczi olarak bildiğimiz haciz işlemi için borçlunun ikametgah adresinde borçluya ait mallar haczedilir.

Ev haczi, 2014 senesinden önce alacaklının borçludan alacağını tahsil edebilmesi için daha etkin bir yoldu. Fakat 2014 yılında Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2014/4289 E, 2014/6671 K. sayılı kararıyla beraber ev hacizlerinde yeni bir dönem başladı. Yargıtay’ın kabul ettiği içtihat gereğince artık ev hacizlerinde borçlunun asgari olarak yaşamına devam edebilmesi için; zorunlu ev eşyalarına haciz işlemi uygulanamayacak.

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin verdiği karar ile birlikte; daha önce borçlular için bir tehdit unsuru olan ev haczi tehlikesi ortadan kalkmış oldu. Alacaklılar yine ev haczine gelebiliyorlar fakat alacaklarını karşılayacak miktarda eşyayı haczedebilmeleri eskisi kadar kolay olmadığı için; bu haciz artık bir gözdağından ileriye gidememektedir. Günümüzde ev hacizleri maddi boyutundan çok; alacaklının borçluyu komşularına, tanıdıklarına karşı zor duruma düşürme tehdidi için kullanılır.

Hangi Ev Eşyaları Haciz Olunabilir?

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin kararından sonra ev halkı için kullanımı zorunlu olan eşyaların haczi mümkün değildir. Bu kullanımı zorunlu olan eşyalara; televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ütü, kanepe takımı gibi her evin temel ihtiyaçları sayılabilir. Ev haczinde bu eşyalardan birden fazla olduğu tespit olunması halinde, bir tanesi borçluda kalacak şekilde diğerlerine haciz işlemi uygulanabilir.

Ev hacizlerinde evde bilgisayar, altın, gümüş, elmas, maddi değeri bulunan eşyalar bulunması halinde, sayısına ve miktarına bakılmadan haciz işlemi uygulanabilir. Ev haczi sırasında haczedilen malların muhafaza altına alınıp alınmayacağı konusunda alacaklının takdir yetkisi vardır. Alacaklı malların muhafaza altına alınmasını talep ederse icra memuru, borçlu tarafa haczedilen malları yeddi emin olarak kabul edip etmediğini sormalıdır. Borçlunun malların yeddi eminliğini kabul etmesi halinde alacaklı malları, borçlunun evinden çıkaramaz. Ancak malların satışını talep ederek yerinde satış yaptırabilir.

Ev Haczine İtiraz

İcra memuru tarafından borçlunun evinde; haczi mümkün olmayan malların haczedilmesi halinde; haciz tatbikinden itibaren 7 gün içerisinde yapılan hacze şikayet yoluna gidilebilir. İİK kanunu uyarınca haczedilmesi mümkün olmayan temel ev eşyalarına haciz işlemi uygulanırsa 7 gün içerisinde şikayette bulunmalısınız. İcra mahkemesinden yapılan haciz işleminin iptalini talep etmelisiniz. İcra mahkemesi, yapılan haczin İcra ve İflas Kanunu’na aykırı olduğunu tespit ederse haczin iptaline karar verir. Alacaklı tarafından tekrardan haciz talep edilmediği sürece borçlunun malları tekrardan haczedilemez.

Ev Haczi Yasaklandı Algısı

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin kararı haber siteleri tarafından yanlış duyurulduğu için halkta ev haczi yasaklandı gibi bir algı oluştu. Fakat bu düşünce doğru değildir. Alacağını tahsil etmek isteyen alacaklı yine ev haczi yapabilir fakat az önce de bahsettiğimiz gibi haciz uygulayabileceği mallara bir sınırlama getirildi. Bu nedenle borçluların; aman zaten eve haciz gelmez diye düşünmemelidir. Alacaklı evinizde bir şey bulamayacağını bilse dahi; sizi diğer insanların huzurunda zora düşürmek amacıyla ev haczine gelecektir. Ayrıca temel eşyalarınız dışındaki tüm ev eşyalarını da haciz etme hakkına sahip olacaktır.

Ev hacizlerinde borçluların mağdur olmaması için; bir uzman avukat yardımına başvurmalarını tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz