Ana Sayfa Hukuk İcra Borcunun Taksitlendirilmesi

İcra Borcunun Taksitlendirilmesi

İcra borcu, icra takibi başlatıldıktan sonra hacizden önce yahut sonra taksitlendirilebilir. Nitekim borcun taksitlendirilmesi için de gerekli şartlar haczin varlığına göre değişmektedir. Öncelikle size tavsiyemiz bir borcununuz için icra takibi başlatılmadan evvel alacaklıyla anlaşmaya çalışın. Aksi halde icra takibi başladıktan sonra vekalet ücreti, takip masrafı, damga vergisi, tahsil harcı gibi bir çok ek ücret ile karşılaşabilirsiniz.

Birkaç sene önce ev haczinin sınırlandırılmasından sonra avukatların alacakları tahsil etmesi biraz daha zorlaştı. Durum böyle olunca alacaklı vekilleri borçlularla anlaşma yoluna gitmeyi daha çok tercih etmeye başladılar. Bu kapsamda borcunuz için icra takibi başlatılmadan evvel avukatla iletişime geçerek, borcunuzu daha uzun vadede daha uygun bir bedelden ödemek konusunda anlaşma sağlayabilirsiniz.

Haciz İşleminden Önce İcra Borcunun Taksitlendirilmesi

Bir kimseye borcu için icra takibi başlatılıp takip kesinleştikten sonra icra borcunun taksitlendirilmesi mümkündür. Bu ancak iki şekilde gerçekleşebilir;

  • Alacaklı borcunu tahsil etmek amacıyla borçlunun ikametgah adresine fiili hacze geldiğinde icra borcu taksitlendirilebilir. Alacaklının haciz yapmaması adına; borcun birkaç taksit ile ödenmesi konusunda bir teklif yapılır ve alacaklı da bu teklifi kabul ederse bu durum haciz tutanağına detaylı olarak yazılır. Haciz tutanağına icra borcunun kaç taksit şeklinde ne miktarlarda ödeneceği konusunda ayrıntılı açıklama yazılmalıdır. Aksi halde borçlunun ödeme yapmaması halinde 3 aylık Tazyik hapsi uygulanamaz.
  • Haciz işlemi yapılmadan önce icra borcunun taksitlendirilmesinin diğer bir yolu ise; daha alacaklı hacze gelmeden önce borçlunun icra dairesine giderek bir talepte bulunması ile olur. Borçlu icra dairesine giderek alacaklıya; borcun taksitle ödenmesi konusunda bir teklif yapabilir. Borçlunun taksit teklifi icra dosyasından alacaklıya tebligat şeklinde yollanabilir. Yahut borçlu alacaklı ile beraber gelerek icra müdürü huzurunda anlaşma yapabilirler.

Haciz işleminden önce icra borcunun taksitlendirilebilmesi için her iki yolda da alacaklının rızası gereklidir.  Alacaklının taksit ile ödemeyi kabul etmemesi halinde borçlunun bunu teklif etmiş olması yeterli olmayacaktır.

Haciz İşleminden Sonra İcra Borcunun Taksitlendirilmesi

Borçluya karşı başlatılan bir icra takibinde haciz işlemi uygulandıktan sonra; borçlunun borcun taksitlendirilmesini isteme hakkı vardır. Bu aşamada malı haczedilen borçlu, gerekli şartları sağlamak kaydıyla icra borcunun taksitlendirilmesini talep edebilir.

Borçlunun icra borcunu taksitlendirebilmesi ;

  • Borçlunun mallarına karşı haciz işleminin yapılmış olması
  • Alacaklının satış talep etmiş olmaması
  • İcra borcunu karşılamaya yetecek derecede mal varlığının haczedilmiş olması
  • Borçlunun, borcunu düzenli bir şekilde ödeyeceğine dair bir taahhüt vermesi
  • İcra borcuna ilişkin yapılan taksitlerin toplam borcun dörtte birinden az olmaması
  • Taksitlerden birinin anlaşma sağlandığı anda ödenmesi

Gereklidir. Ancak bu sefer hacizden önceki taksitlendirmeden farklı olarak borçlunun bu şartları sağlaması halinde alacaklının rızasına gerek olmadan icra borcunu taksitlendirebilir.

İcra Borcunun Taksitlendirilmesinin Sonuçları

Alacaklı ile borçlunun icra borcunun taksitlendirilmesi konusunda anlaşma sağlamaları halinde; icra takibi durur. Borçlunun düzenli olarak ödemelere devam ettiği sürece alacaklı tarafından icra takibinde bir işlem yapılamaz. Ayrıca borçlunun mallarının haczinden sonra icra borcu taksitlendirilirse; alacaklı bu süreçte malların satışını talep edemez. Bu nedenle borçlu olduğunuz bir dosya kapsamında mallarınız haczedilirse; borcun taksitlendirilmesini talep ederek malların satışını engelleyebilirsiniz.

İcra Borcu Taksidini Ödememenin Cezası

Borçluların belki de yaptıkları en büyük hatalardan birisi; ödeyemeyecek olmalarına rağmen mallarının satışını engellemek amacıyla icra borcunu taksitlendirmeleridir.  Ancak icra dairesi aracılığıyla yapılan icra borcu taksitlendirmelerinde, borçlunun taksitlerini günü gününde ödememesi halinde 3 aylık tazyik hapsiyle ceza olunur.  Bu 3 aylık cezadan kurtulmanın tek yolu, icra borcunun tamamının ödenmesidir aksi halde mahkeme tarafından doğrudan 3 aylık hapis cezası verilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz