Ana Sayfa Hukuk İcra Dosyasını Kapatmak ve Hacizlerin Fekki

İcra Dosyasını Kapatmak ve Hacizlerin Fekki

Bir kimse kredi kartı borcu, kredi borcu, senet borcu, fatura borcu gibi bir borcu nedeniyle icralık olabilir. Bu borçların gününde ödenmemesi halinde alacaklının alacağını tahsil edebilmek için icra dairesine başvurması doğal bir çözümdür. Alacaklının icra takibi başlatmasıyla beraber icra takibi süreci başlar. Bu süreç borçluya ödeme emri gönderilmesi, ödeme emrinin kesinleşmesi, haciz işlemlerinin uygulanması, hacizli malların satışı, paraların paylaştırılması ve icra dosyasının kapanması şeklinde sırayla ilerler.

İcra dosyanın kapatılması borçlunun icra takibinden ve haciz tehlikesinden kurtulabilmesi için önem arz eder. İcra dosyası kapatılmadığı sürece borçluya karşı haciz işlemine başvurulabileceği gibi alacaklı alacağını alabilmek için haczettirdiği malları sattırabilir. Bu nedenle borçlunun icra dosyasını kapattırması gereklidir. İcra dosyasını kapattırmak isteyen borçlu; alacak, vekalet ücreti, takip masrafları, takip harçlarından sorumlu olacaktır.

İcra Dosyası Nasıl Kapanır?

İcra dosyasının kapanabilmesi için alacaklının alacağını tahsil etmesi yahut alacağından feragat etmesi gereklidir. Ayrıca icra dosyasında bir sene işlem yapılmaması halinde icra dosyası düşer ve alacaklı tarafından tekrardan yenilenmediği sürece icra dosyası işlemden kalkmış olur.

Öncelikle icra dosyasının ödeme nedeniyle kapatılabilmesi ikiye ayrılır;

  • Borçlu borcunu alacaklıya icra dairesi dışında elden ödeme yaparsa; alacaklıdan aldığı borcu yoktur yazısı ile icra müdürlüğüne başvurarak icra dosyasına kapatılmasını talep edebilir. Borçlunun bu talebinin yazılı olarak dosyaya girmesi gereklidir. Ayrıca alacaklı tarafından da takipten feragat edilmesi suretiyle icra dosyası kapatılabilir. Borçlun veya alacaklı tarafından talep edildikten sonra İcra müdürünün, dosyasının kapatılmasına karar verilmesi ile beraber dosya işlemden kalkacaktır.
  • Borçlunun, icra borcunu icra dairesine giderek ödemek istemesi halinde; icra dairesinde kapak hesabı yapılmasını talep etmelidir. İcra dairesindeki katipler tarafından yapılan dosya kapak hesabının toplam miktarını icra dairesinin banka hesabına ödeyerek icra dosyasının kapatılmasını talep edebilir. Ardından aynı gün içerisinde dosya kapatılma talebi işleme alınacaktır.

İcra dosyasının ödeme dışında kapanabilmesi için ise; alacaklının icra dosyasında bir sene boyunca işlem yapmamalıdır. İcra dosyasında yapılan en son işlemin üzerinden bir sene geçtikten sonra icra dosyası işlemden düşecektir. Alacaklının bu dosyada işlem yapabilmesi için tekrardan yenilemesi gereklidir.

İcra Dosyası Kapatma Harcı Ne Kadardır?

İcra dosyası tahsil harcı ödemek suretiyle kapatılabilmektedir. Bu tahsil harcıda; tahsilatın ne zaman ve nerede yapıldığına göre farklılık göstermektedir. İcra takibinin başlatılmasından hemen sonra ödeme yapılması halinde; %3,6 üzerinden tahsil harcı alınır. İcra dosyasında haciz yapıldıktan sonra fakat henüz satış yapılmadan önce tahsilat yapılırsa %7,2 oranında tahsil harcı alınır. Borçluya ait malların haczedilip satışının da gerçekleşmesi halinde icra borcunun %9’u oranında tahsil harcı alınır. Kural olarak tahsil harcı alacaklı tarafından ödenir. Ancak  alacaklılar çoğu defa bu parayı ödemeye yanaşmadıkları için borçlulara borcu yoktur yazısı vermeyi tercih ederler.

İcra dosyasını tahsil harcı ödemeden kapatmanın diğer bir yolu ise; alacaklının takipten feragat ederek feragat harcı ödemesidir. Feragat harcı tahsil harcının yarısıdır. Bu nedenle alacaklı alacağını haricen tahsil ettiği taktirde çoğu defa icra takibinden feragat ederek daha uygun bir orandan feragat harcı ödemeyi tercih eder.

Hacizler Nasıl Fek Olur?

İcra borcunun, icra dairesi aracılığıyla yahut haricen tahsil edilmesi halinde; icra dosyasının kapatılması söz konusu olur. Fakat icra dosyasında haciz işlemi uygulanmışsa; bu hacizlerin fek edilmesi gereklidir. Hacizlerin fek edilebilmesi için; alacaklı veya borçlu tarafından talepte bulunulmalıdır.

Menkul üzerindeki haczin fekki için bir talep yeterlidir. Talebi alan icra müdürünün emriyle icra katibi tarafından menkuller üzerindeki haciz  şerhi kaldırılır. Gayrimenkuller üzerindeki hacizler için ise; ilgili tapu müdürlüğüne haciz fekki müzekkeresi gönderilmelidir. Aynı durum maaş haczi uygulandığı durumlarda da geçerlidir. Borçlunun çalıştığı işverene haciz fekki müzekkeresi gönderilerek borçlu üzerindeki hacziler fek olunabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz