Ana Sayfa Hukuk İcra Takibi Nedir, Nasıl Yapılır?

İcra Takibi Nedir, Nasıl Yapılır?

İcra takibi, borçlu kimsenin borcunu ödememesi nedeniyle, alacaklının borçludan alacağını alabilmek için adliyelerdeki icra müdürlüklerinden başlattığı yasal işlemdir. İcra takibinde, alacaklı alacağını tahsil edebilmek için devlet gücünden yararlanır.

Eski adıyla Cebri icra olarak da bilinen İcra Hukuku, çok spesifik usuli şartlara sahip bir alandır. Bir icra takibinde borçlunun ve alacaklının uyması gereken birçok şekli şart vardır. Her ne kadar alacaklıya devlet gücüyle alacağını borçludan tahsil etme yetkisi verse de; borçlunun borcunu ödeyebilmesi yahut borcunun olmadığını mahkeme önünde ispatlayabilmesi için her iki tarafa da imkanlar verilir.

İcra takibi genel olarak; takibin başlatılması, ödeme emrinin kesinleştirilmesi, haciz işlemlerinin uygulanması, hacizli malların satışa çıkarılması, satışın yapılması ve son olarak satışı yapılan menkul ya da gayrimenkul malların parasının paylaştırılması aşaması şeklinde bir süreçten oluşur. Her ne kadar 4-5 adımdan oluşan bir süreçmiş gibi dursa da; sıklıkla ödeme emrinin tebliğ edilememesi, borçlunun ödeme emrine itirazı, itirazın iptali yahut itirazın kaldırılması davasının açılması, takibin kesinleşmesi, haciz işlemlerinin yapılması, hacizli malların satılması gibi birçok şekli ve borçlu açısından borcunu ödemek adına süreci uzatan bir süreç vardır.

Daha öncede belirttiğimiz gibi İcra Hukuku sıkı şekil şartlarına sahip olması nedeniyle; hatrı sayılır icra dosyasında şekil şartlarına aykırı hareket edilmektedir. Şekil şartlarına aykırı hareket etmenin sonucu olarak da bu icra takipleri düşmektedir. Halbuki işin uzmanı olmayan borçlular; doğal olarak icra takibine karşı ne yapacaklarını bilemedikleri için birçok defa haklı oldukları, ödememesi gereken paraları icra dosyasına ödemektedirler. İcra takibinin her aşamasında borçlunun elinde farklı imkanlar vardır ve borçluların bu imkanların neler olduğunu detaylı öğrenmek için işin uzmanı olan bir avukata danışmasını tavsiye ederiz. Ayrıca sizin için hazırlamış olduğumuz İcra Takibinde Borçlunun Hakları adlı yazımızı okuyarak da icra takibinin her aşamasında sahip olduğunuz hakları öğrenebilirsiniz.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi süreci birçok şekli prosedüre sahiptir. Alacağını almak isteyen alacaklının, icra takibinin başlangıcından, parasını tahsil ettiği aşamaya kadar uyması gereken prosedür vardır. İlk olarak icra takibi yapabilmek için gerekli belgelerin hazırlanması gereklidir. Belgelerin hazırlanmasından sonra aşağıdaki sıralamayı takip ederek icra takibi başlatabilirsiniz.

  • Hazır hale getirdiğiniz belgeler ile birlikte adliyeye giderek icra tevzi bürosundan (Küçük adliyelerde nöbetçi icra dairesi olabilir.) takip evraklarınıza havale almalısınız.
  • İcra tevzi bürosundan sonra icra takibinizin hangi icra dairesine düştüğünü öğreneceksiniz. Bunun üzerine takibi başlatmak adına takip evraklarınızla birlikte icra dairesine giderek icra müdüründen “Görüldü” onayı almalısınız.
  • İcra müdürünün onayından sonra icra dairesinde bulunan katiplerden hangisinin icra takibi başlattığını sorarsanız, sizi ilgili katibe yönlendirirler. Akabinde icra katibi sizin icra takibinizi sisteme girerek başlatır.
  • İcra takibiniz başladıktan sonra borçluya bir ödeme emri göndermeniz gereklidir. Borçlunun menkul ve gayrimenkullerine haciz işlemi uygulayabilmeniz için ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmiş olması gereklidir.

Kısaca bu 4 maddeyi adım adım izleyerek icra takibi başlatabilirsiniz.

İcra Takibi Türleri

İcra Takibi türlerini; alacaklının takibini dayandırdığı belgenin türüne göre İlamlı ve İlamsız İcra Takibi olarak ikiye ayrılır. Ayrıca takibin dayanağı olan belgenin kambiyo senedi (bono, çek, poliçe) olup olmamasına göre de Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi ve Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi şeklinde iki farklı ayrıma gidilir. Borçlunun borcuna karşılık menkul yahut gayrimenkulünü rehin (teminat) olarak göstermesi halinde ise; Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibinden bahsedilir.

İcra takibi türleri, genel olarak bu 3 başlık altında toplanır. Bu takip türlerine göre icra takibinde izlenecek usuli işlemler de farklılık arz eder. İcra takibin türüne göre; icra takibine itiraz prosedürü, itiraz süresi, itiraz merci, itiraz nedenleri, şikayet, şikayetin nedenleri, şikayet süresi gibi birçok önem arz eden detay farklılık göstermektedir.

İcra takibinin türlerine göre bir icra takibinde borçlu konumda olan kimsenin de yapabilecekleri farklılık gösterecektir. Bununla ilgili olarak İcra Takibinde Borçlunun Hakları adlı yazımı okuyabilirsiniz. Ayrıca İcra takibi türleri ile ilgili geniş bilgi almak için İcra Takibi Türleri ve Özellikleri adlı yazımı okumanızı tavsiye ederim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz