Ana Sayfa Hukuk İcra Takibinde İtirazın Kaldırılması

İcra Takibinde İtirazın Kaldırılması

Borçlunun icra takibinde ödeme emrine itiraz etmesi sonucu kural olarak icra takibi duracaktır. Alacaklı bu süreçte hiçbir işlem yaptıramayacağı için; borçlunun bu itirazını bertaraf etmek isteyecektir. Borçlu tarafından yapılan itirazın iptal edilmesi için alacaklının iki tane imkanı vardır. Birincisi genel mahkemelere gitmek suretiyle itirazın iptali davası açmaktır, bir diğeri ise; itirazın iptali davasına göre çok daha hızlı bir prosedür olan itirazın kaldırılmasıdır.

Alacaklının itirazın kaldırılması prosedürüne gidebilmesi için, İİK 64-68. maddeleri arasında sayılan belgelerden birini elinde bulundurması gereklidir, aksi halde İcra Mahkemesi alacaklı tarafından talep edilen itirazın kaldırılması talebini reddedecektir.

Alacaklının itirazın kaldırılması prosedürüne başvurabilmesi için bir senelik süresi vardır. Borçlu tarafından yapılan itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren alacaklı bir sene içerisinde bu prosedürü işleme koymalıdır.

İtirazın Kaldırılması Türleri

İtirazın kaldırılması prosedürünün iki türü vardır. Birincisi borca itiraz halinde itirazın kaldırılması, diğeri ise; imzaya itiraz halinde itirazın kaldırılmasıdır.

  • Borca İtiraz Halinde İtirazın Kaldırılması

Borçlu tarafından borca itiraz edildiği taktirde alacaklı bu itirazın kendisine tebliğinden itibaren İcra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Bu konu hakkında mahkeme tarafından itirazın kaldırılmasına verilen karara kesin itirazın kaldırılması denir. Alacaklının borca itirazı kaldırması durumunda borçlu da menfi tespit davası açmak suretiyle borcu olmadığını kanıtlamaya çalışacaktır. Borca itiraza karşı itirazın kaldırılmasını talep eden alacaklının elinde İİK 64-68. maddeleri arasında sayılan belgelerden biri yok ise; o halde alacaklının talebi reddedilecektir. Borca itirazı reddedilen alacaklı daha uzun prosedür olan İtirazın İptali davası açmak suretiyle itirazı bertaraf etmeye çalışır.

  • İmzaya İtiraz Halinde İtirazın Kaldırılması

Borçlu tarafından imzaya itiraz edilmesi halinde mahkeme tarafından itirazın geçici kaldırılmasına karar verilir. Bu prosedürde verilen karar ile beraber borçluya 10 günlük süre verilir. Borçlu 10 günlük süre içinde borcunun olmadığına dair genel mahkemelerde Borçtan kurtulma davası açmaması halinde itirazın geçici kaldırılması kesin hale dönüşür. İtirazın geçici kaldırıldığı sırada alacaklı her ne kadar haczedilen malların satışını talep edemese de bu süreç içinde borçluya ait malların haczedilmesini talep edebilir.

İcra takibinde alacaklı olan taraf için en kısa ve en pratik yöntem itirazın kaldırılması prosedürüdür. Bu prosedür biraz usuli kurallardan oluştuğu için icra mahkemesi tarafından sınırlı inceleme yapılır. Bu nedenle alacaklının elinde belirli türden belgeler olmadığı sürece mahkeme tarafından alacaklının talebi reddedilir.

İcra mahkemesi tarafından itirazın kaldırılmasına karar verilmesi halinde borçlu tarafından menfi tespit davası açılabilir. Menfi tespit davasının ne olduğu, nasıl açıldığı, borçlunun neler yapabileceği hakkında bilgi almak için Menfi Tespit Davası ile Borçtan Kurtulma adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz