Ana Sayfa Hukuk İcra Takibinde Satış

İcra Takibinde Satış

İcra takibinde, borçluya ait malların haczedilmesinden sonra; borçlunun halen borcunu ödemeye yanaşmaması halinde satış aşamasına geçilir. İcra takibinde satış yapılmak suretiyle, icra takibinin asıl amacı olan alacaklının alacağını tahsil etmesi, alacağına kavuşması sağlanır.

İcra takibi başlatarak devletin zor kullanma gücünü yanına alan alacaklı, alacağını alamadığı taktirde borçlunun mallarını sattırabilir. Tahmin edebileceğiniz üzere borçlunun mallarının satılması, doğrudan mülkiyet hakkında müdahale niteliğinde olmasından dolayı, icra takibinde satış yapmak zor ve uzun bir süreçten oluşur.

İcra Takibinde Satış Nasıl Yapılır?

İcra takibinde satış yapılabilmesi için öncelikle borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmiş olup takibin kesinleştirilmiş olması gereklidir. Ayrıca söz konusu icra takibi kapsamında borçlunun menkul ve gayrimenkul varlığının tespit edilerek haciz işlemi uygulanmalıdır.

Borçluya ait malların haczedilmesinin akabinde alacaklının talebi ile beraber mezkur malların satışına geçilebilir. Satış safhasında, satışa konu olan malın menkul ya da gayrimenkul olmasına göre; izlenmesi gereken prosedürlerde değişecektir.

Taşınmazların İcrada Satışı

Borçlunun tapuya kayıtlı taşınmazlarına haciz şerhi işlenmesinden itibaren bir sene içerisinde alacaklı tarafından taşınmazın satışı talep edilmelidir. Taşınmaz satışı yapılabilmesi için, taşınmazın kıymet takdirinin yapılması şarttır. Kıymet takdiri uzman kişiler tarafından yapılır ve taşınmazın satışında kıymet takdir raporunda belirlenen değer esas alınır.

Taşınmaza ilişkin yapılan kıymet takdirinin mülkiyet sahibi ile ilgili taşınmaz üzerinde aynı ya da şahsi hakkı bulunan herkese tebliğ edilmelidir. Taşınmazla ilgili herkese tebligat yapıldıktan sonra, icra dairesi tarafından belirlenecek günde taşınmaz açık arttırmaya çıkarılır. Açık arttırma kıymet takdir raporunda belirlenen değerin yarı fiyatından başlatılır. Taşınmaz için yapılan açık arttırma sonucunda malın satışı gerçekleşmez ise; ikinci bir açık arttırma günü belirlenerek taraflara tebliğ edilir.

Taşınmaz en geç iki açık arttırma içinde satılır. Taşınmazın satılması halinde, taşınmazla ilgili herkes açık arttırmaya itiraz edebilir. Açık arttırmaya itiraz edilmesi halinde, ihalenin geçerli olup olmayacağına mahkeme tarafından karar verilir. Açık arttırmanın kabulü halinde ihale kesinleşmiş olur.  Mahkemenin aksi halde karar vermesi halinde ise; tekrardan ihale yapılarak taşınmaz tekrardan açık arttırmaya çıkarılır.

Araçların İcrada Satışı

Borçluya ait araçlara haciz şerhi düşülmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı tarafından, hacizli aracın satışı istenmelidir. Alacaklı 6 aylık süreyi kaçırması halinde araç üzerindeki haciz düşer ve alacaklı hak kaybına uğrayabilir. İcrada araç satışı yapılabilmesi için öncelikle alacaklının talepte bulunması gereklidir. Ardından söz konusu aracın piyasa değeri belirlenerek, piyasa değerinin %50-60 fiyatı aşağısına açık arttırmaya çıkarılır. Açık arttırma da taşınmazlara ilişkin prosedürün aynısı takip edilerek araç icrada satılmaya çalışılır.

Satış Evresinde Borçlunun Yapabilecekleri

Borçluya karşı başlatılan bir icra takibinde; satış evresine kadar borçlunun başvurabileceği bir çok yasal imkan vardır. Eğer borçlu satış aşamasına kadar bu haklarını kullanmamışsa ve icra takibi kesinleşmiş ise; borçlu Menfi Tespit Davası açarak borçlu olmadığını ispatlayabilir. Menfi tespit davasında %115 gibi bir teminat yatırmak suretiyle hacizli malların satışını engellenebilir.

Menfi tespit davası dışında süreci uzatmak, zaman kazanmak ve hak kaybına uğramak istemeyen borçlular, kendilerine tebliğ edilecek kıymet takdir raporuna itiraz edebilirler. Kıymet takdirine itiraz edilmesi halinde İcra Mahkemesi’nin bu konuda karar verebilmesi borçluya zaman kazandırır. Borçlu bu sürede borcunu ödeyerek malın satışını engelleyebilir:

Borçlu ayrıca yapılan açık arttırmaya da itiraz edebilir. Açık arttırmanın usulsüz olarak yapılması halinde Mahkeme’ye itiraz da bulunmak üzere yeniden bir açık arttırma yapılmasının önü açılabilir. İcra takibinde taşınmazın satışı için tekrardan açık arttırma yapılması, borçluya ayrıca bir zaman kazandıracaktır.

Satış evresinde doğrudan açık arttırmaya çıkarılan malların satışını engellemek mümkün olmasa da bir Uzman Avukat yardımı almak suretiyle, malların satış sürecini uzatabilirsiniz ve bu süreçte borcunuzu ödemek için zaman kazanabilirsiniz.

İcra takibi kapsamında borçlunun haczedilen mallarının açık arttırma suretiyle satılmasının ardından icra takibinde paraların paylaştırılması aşamasına geçilir. Bu aşamaya ilişkin olarak bilgi almak için İcra Takibinde Paraların Paylaştırılması adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz