Ana Sayfa Hukuk İcra Takibinde Şikayet

İcra Takibinde Şikayet

İcra takibi yapmakla yetkili ve sorumlu olan İcra Müdürlükleri, İcra ve İflas Kanun’unu uygulamak ile görevlidir. Bu kapsamda icra memurları tarafından yapılan işlemlerin kanuna uygun olması gereklidir. İcra takibi sırasında icra memurları kanunu yanlış uygular, kendilerine tanınan takdir yetkisini hadiseye uygun kullanmaz, bir hakkı yerine getirmez yahut getirilmesine izin vermez ise; kanuna aykırı hareket etmiş olur. İcra memurunun bu hareketinden zarar gören borçlu yahut alacaklı İcra Mahkemesine gitmek suretiyle icra memurunun yaptığı işlemden “Şikayetçi” olabilir ve yapılan işlemin iptal edilmesini sağlayabilir.

İcra ve İflas Hukuku’nda borçlu ve alacaklıya tanınan bu yasal hakka Şikayet yolu denir. Şikayet bir başka deyimle, icra dairelerinin icra ve iflas kanununa aykırı yaptıkları işlemlerin iptali veya düzeltilmesini sağlayan bir kanun yoludur. Şikayetin konusunu icra işlemleri oluşturur.

İcra Takibinde Hangi İşlemler Şikayet Edilebilir?

Öncelikle bir işlemin şikayet edilebilmesi için öncelikle bu işlemin icra dairesi tarafından yapılmış olması gereklidir. Örnek olarak; icra dairesinin ödeme emri göndermesi, menkul ve gayrimenkul haczi uygulaması verilebilir. İkinci koşul ise; icra dairesi tarafından yapılan işlemin; icra takibini ilerleten alacaklıyı alacağını almaya yaklaştıran bir işlem olmasıdır. Yani borçlunun mallarına haciz işlemi uygulanması alacaklının alacağını almaya yaklaşmasına örnek verilebilir.

Şikayetin Sebepleri

  • İşlemin Kanuna Aykırı Olması

Bir icra işleminin kanuna aykırı olmasından kasıt; yapılan işlemin tamamen kanunun emrettiğinden farklı olmasıdır yahut kanun metninin yanlış uygulamasıdır. Hatırlarsanız daha önce icra takibinin sıkı şekil şartlara bağlı olduğunu söylemiştik, mesela bu kapsamda icra müdürünün kıymet takdiri raporunu taraflara tebliğ etmeden haczedilen gayrimenkulün satışına onay vermesi; işlemin kanuna aykırı olmasına örnek gösterilebilir.

  • İşlemin Hadiseye Uygun Olmaması

Bu ihtimalde ise; gerçekleşen gerçek olaya yanlış kanun maddesinin uygulanması anlamına gelir. İcra müdürü tarafından incelenen olayın yanlış anlaşılarak, yanlış kanun maddesinin uygulanması halinde işlemin hadiseye uygun olmamasından bahsederiz.

  • Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi

İcra müdürünün görevi kapsamında olan bir işi yapmaması, yapmayı reddetmesi halimde bir hakkın yerine getirilmemesi söz konusu olur. Örnek olarak icra müdürünün kendisinden yapılan icra takibi talebini reddetmesi verilebilir.

  • Bir Hakkın Gereksiz Sürüncemede Bırakılması

İcra kanunu kapsamında icra müdürünün kendiliğinden yahut tarafların talebi üzerine yapmakla yükümlü olduğu işlemi süresi içinde yapmaması halinde bu şikayet sebebi gündeme gelir. İcra müdür haklı bir neden olmaksızın görevini yerine getirmekte gecikmesi halinde, hak kaybına uğrayan taraf İcra Mahkemesine giderek yapılan işlemi şikayet edebilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz