Ana Sayfa Hukuk İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz

İcra takibinde borçlu tarafta bulunan kişinin, borçlu olmadığını veya borcun ödeme zamanının daha gelmediğini yahut icra takibi başlatan alacaklının böyle bir hakkının olmadığını icra dairesine bildirmesine ödeme emrine (icra takibine) itiraz denir.

İcra takibine itiraz, takip türüne göre farklılık gösterir.  Genel haciz yolu ile takiplerde, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde borçlunun icra dairesine itirazını bildirmesi gereklidir. Yedi gün içinde itiraz etmeyen borçluya karşı yapılan takip kesinleşmiş olacaktır. Genel haciz yolu ile takipte ödeme emrine yapılan itiraz takibi durduracaktır. Alacaklının mevcut takibe devam edebilmesi için İtirazın Kaldırılması veya İtirazın İptali davalarından birini açması gereklidir. İcra takibine itiraz mekanizması, genel haciz yolu ile takipte borçlunun elindeki en büyük kozlardan biridir, çünkü itirazın kaldırılmasını isteyen alacaklı, alacaklı olduğunu mahkeme karşısında ispatlaması gereklidir.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, ödeme emrine 5 gün içinde İcra Mahkemesi’ne başvurmak suretiyle itiraz edilebilir. İcra mahkemesi dışındaki bir merciiye yapılan itirazlar reddedileceği gibi borçluların hak kaybına uğrama ihtimali çok yüksektir. Ayrıca kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe yapılan itiraz, takibi durdurmaz. Diğer takip yolunda yapılan itirazdan sonra alacaklı dava açmadan borçluya karşı haciz işlemleri ve diğer icra işlemlerini yapamazken, bu takip türünde borçlu itiraz etmiş olsa dahi alacaklı icra takip işlemleri yapmaya devam edebilir. İtiraz halinde alacaklı sadece haczettiği malların satışını talep edemez, onun dışındaki tüm işlemleri yapmaya yetkisi vardır.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, ödeme emrine itiraz ederken dikkat edilmesi gereklidir çünkü bu takip bono, çek ve poliçe gibi bir senede dayanır. Bu takibin ödeme emrine itiraz edilmesi halinde borçlunun borçlu olmadığına dair yazılı belge sunması gereklidir. Her yıl değişen miktara göre 3-4 bin liranın altındaki takiplerde borçlu tanık delilinden de yararlanarak borçlu olmadığını ortaya koyabilir. Ancak borç miktarı yüksek miktarda ise; ispat belgesi olarak sadece yazılı delil kullanılabilir. Bunun anlamı da ödeme emrine itiraz eden borçlunun elinde hiçbir belge yoksa %20’ye varan icra inkar tazminatı ödemek zorunda kalabilecek olmasıdır.

İcra Takibine İtiraz Nedenleri

İcra takibine yapılan itirazları imzaya ve borcu şeklinde ikiye ayırabiliriz.

  • İmzaya İtiraz

Borçlu kendisine karşı başlatılmış olan bir takibin dayanağı olan fatura, senet tarzı yazılı belge üzerindeki imzanın kendisi tarafından atılmadığını icra dairesine bildirmesine imzaya itiraz denir. İcra takibine itiraz nedenleri arasında yer alan imzaya itiraz, itiraz dilekçesinde açık bir şekilde belirtilmelidir. İmzaya itiraz halinde İcra mahkemesi hakimi tarafından borçlunun diğer tüm kurum ve kuruluşlarda bulunan imzaları istenerek takibe dayanak olan belge ile karşılaştırılır. Belgedeki imzanın borçluya ait olduğuna karar verilmesi halinde İtirazın geçici kaldırılmasına karar verilir. Aksi halde mahkeme itirazın kaldırılması talebini reddeder ve borçlu lehine karar verir.

  • Borca İtiraz

 

Borçlunun imza dışında itiraz ettiği her konu borca itirazın kapsamı içerisine girer. Mesela ödeme, takas, zamanaşımı, borcun vadesinin henüz gelmediği, borcun şarta bağlandığı ve şartın gerçekleşmediği hallerde borçlunun yaptığı itiraz, borca itiraz niteliğindedir. Borçlunun borca yaptığı itirazın en önemli özelliği, borçlunun yaptığı itiraz sebepleri ile bağlı olmasıdır. Borçlu icra dairesine sunduğu itiraz dilekçesinde belirtilmeyen hiçbir olguyu alacaklı tarafından açılan itirazın kaldırılması davasında ileri süremez.

Bir icra takibinde ödeme emrine itiraz ile karşılan borçlu mahkemede itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali davası açmadan borçluya karşı icra takip işlemi yaptıramaz. Bu nedenle alacaklı tarafından muhakkak itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davası açılır. Eğer bu davaların ne olduğu, bu dava ile karşılan borçlunun ne yapması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız İcra Takibine İtirazın Kaldırılması ile İtirazın İptali Davası adlı yazılarını da okumanızı öneririz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz