Ana Sayfa Hukuk İcra ve Vekalet Ücretine İtiraz Sınırı

İcra ve Vekalet Ücretine İtiraz Sınırı

18.03.2015 tarihinde Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin verdiği bir karar ile ilamsız icra takiplerinde yeni bir içtihat oluştu. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, eskiden tüketicilerin mağdur olduğu bir konuyu çözüme kavuşturarak belli bir sınırın altındaki tüketici işlemleri için icra takibi başlatmayı bazı ön şartlara tabi kıldı. Yargıtay Dairesine göre belli bir limitin altındaki alacaklar için alacaklıların öncelikle Tüketici Hakem Heyetine gitmesi ve ardından icra takibi başlatması gerekiyordu.

Bu karar 2015 yılında verilmiş olmasına rağmen halkımız tarafından pek duyulmadı ve bilinmedi. Bu durumu kullanan büyük şirketler Tüketici Hakem Heyetine gitmesi gereken alacaklar için icra dairesine başvurarak borçluları mağdur etmeye devam ediyorlar.

Bu kapsamda sizin için hazırladığımız bu makaleyi okuyarak böyle bir takiple karşı karşıya kaldığınızda nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Borçlular Neler Yapabilir

Öncelikle borçluların bu kapsamdan yararlanabilmesi için “tüketici” sıfatına sahip olması gereklidir. Bunun içinde alacaklı ile kurulan ilişkinin bir mesleki yahut ticari amaçla kurulmamış olması yeterlidir. Yani alacaklıdan aldığı hizmeti yahut malı bir ticari faaliyet kapsamında almayan kişiler tüketici sıfatına haiz olurlar. Bu halde; borçlarının tutarının 3.600 TL’yi geçmemesi şartıyla beraber; icra dairesine başvurarak kendilerine karşı başlatılan icra takibine itiraz edebilirler.

Tüketiciler bu kanun kapsamında kendilerine başlatılan takibe itiraz ederek;

  • İcra takibini durdurabilirler
  • Kendilerine karşı haciz işlemlerinin uygulanmasını engelleyebilirler
  • Vekalet ücreti ödemekten kurtulabilirler
  • Haksız yere borç miktarı kadar takip masrafını ödemek zorunda kalmazlar.
  • İcra dosyasının kapatılabilmesi için gerekli olan tahsil harcını ödemeleri gerekmez.
  • Tüketici Hakem Heyetine başvurulana ve karar verilene kadar borcu ödemek için ayrıca ek bir süre elde ederler.
  • Ayrıca tüketici hakem heyetinden çıkacak karara göre borçtan kurtulma imkanları da söz konuşu olabilir.

İcra takibine itiraz etmek isteyen tüketicilerin ödeme emrinin kendilerine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra dairesine sunacakları bir itiraz dilekçesi ile itiraz edebilirler. 7 günlük itiraz süresinin kaçırılması halinde icra takibi kesinleşmiş olur ve alacaklı borçluya ait malların haczedilmesini talep edebilir.

İtiraz edilecek tutar; 2017 yılında 3600 TL olan tutar TÜFE oranı üzerine konularak yeniden hesaplanmak suretiyle (takriben 3900 TL) olacak şekilde değerlendirilebilir. İtiraz edilirken Yargıtay kararına mutlaka atıf yapılması gerekir. Yine 2019 için oran yeniden hesaplanması gerekir.

Tüketici Hakem Heyetine Gitmek Mecburi

Borçlu tarafından ödeme emrine itiraz edilmesinin akabinde alacaklının takibi devam ettirebilmesi ve alacaklıya karşı haciz işlemi yapabilmesi için Tüketici Hakem Heyetine başvurması zorunludur. Tüketici Hakem Heyeti’ne 1 ay içerisinde başvurması gereken alacaklı, 6 ay içerisinde heyetin kararını bekler. Kararın ardından duruma göre Tüketici Mahkemesi’ne gitmesi gerekebilir.

Tüketici Hakem Heyeti’ne gitmeyen alacaklı genel mahkemelere giderek itirazın iptali davasını açamaz. İtirazın iptali davasında dava şartlarından birisi bu tüketici hakem heyetine başvuru yapılmasıdır. Bu nedenle genel mahkemelerde açılan davalarda dava şartı eksikliğinden davanın reddedilmesi ile karşılaşılabilir.

Tüketici Heyetinin verdiği karara göre hareket eden borçlu/tüketicinin ayrıca bir vekalet ücreti veya takip masrafı, başvuru gideri gibi bir ücret ödemesine gerek olmaz. Ancak tüketici heyetinin kararının ardından belirtilen süre içerisinde ödeme yapmayan borçlu için tekrardan takip başlatılırsa o halde vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilir.

Tüketici Hakem Heyeti İtirazının Üst Limiti Ne Kadardır?

Tüketiciler tarafından tüketici hakem heyetine ilişkin itiraz yapılabilmesi için alacağın miktarının 3.600 TL altında bir bedel olması gereklidir. 3.600 TL’nin üstündeki ücretler için Tüketici Hakem Heyeti’ne gitmek mecburi olmayıp doğrudan icra takibi başlatılabilir.

İtiraz Dilekçe Örneği

Yukarıdan dilekçe örneğini görebilirsiniz dilerseniz kendi durumunuza uyarlayarak kullanabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz