Ana Sayfa Hukuk İcraya Verilen Ödeme Taahhüdü ve İhlal Durumu

İcraya Verilen Ödeme Taahhüdü ve İhlal Durumu

Bir icra takibi başlatıldıktan sonra; hacizden önce yahut sonra borçlu tarafından ödeme taahhüdü verilerek icra borcu taksitlendirilebilir.  Böylelikle  ödeme taahhüdü verilerek icra takibi durdurulabilir fakat ödeme taahhüdünün yerine getirilmediği zaman 3 aylık bir hapis cezası söz konusu olur.

Ödeme Taahhüdü Nedir, Nasıl Verilir

İcra takibinde haciz işlemi yapılmasından sonra alacaklı tarafından malların satışını engellemek amacıyla borçlu tarafından ödeme taahhüdü verilebilir. Ödeme taahhüdü borçlunun borcunu belli şartlar altında ödeyeceği beyanını içerir: Borçlu bu sayede hacizli mallarının satışını engelleyebilir. Ancak ödeme taahhüdü verilebilmesi için;

  • Borçlunun yeteri derecede malının haczedilmiş olması
  • Borçlunun talebi
  • Taksitlerin borcun tamamının dörtte birinden az olmaması
  • Taksitlerden birinin ödeme taahhüdünün verildiği anda ödenmesi

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gereklidir. Bu şartlar gerçekleştikten sonra borçlunun talebi üzerine bir ödeme taahhüdü sözleşmesi hazırlanır ve icra müdürünün imzası ile beraber resmiyet kazanır.

Ödeme taahhüdü içeren icra borcu taksitlendirme anlaşmasını alacaklı ile borçlu aralarında da yapabilir. Ancak bu sözleşmenin icra dairesi tarafından kabul edilebilmesi için;

  • Borcun kaç taksit olduğunun
  • Taksit miktarlarının,
  • Taksitlerin ödeme günlerinin

Açık ve net bir şekilde sözleşmede kararlaştırılması gereklidir.Ayrrıca alacaklı ile borçlu arasında bu konuda yapılacak anlaşmanın yazılı olarak yapılarak icra müdürlüğüne sunulması gereklidir.

Ödeme Taahhüdünün İhlali

İcra takiplerinde borçlular tarafından verilen ödeme taahhüdünün ihlali İİK 340.maddesinde “Taahhüdü İhlal Suçu” olarak düzenlenmiştir. Bu maddeye göre borçlunun verdiği ödeme taahhüdün gününde yerine getirmemesi halinde alacaklının şikayeti üzerine 3 aylık tazyik hapsine mahkum kalabilir. Borçlu ödemeyi taahhüt ettiği parayı ödemesi halinde bu cezadan kurtulabilir.

Bu suçta görevli ve yetkili mahkeme; icra takibinin başlatıldığı yerdeki icra ceza mahkemesidir. Ayrıca  bu suç şikayete bağlı bir suç olması nedeniyle; ancak alacaklının şikayetine tabiidir.

Ödeme taahhüdünün ihlali durumunda alacaklının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 ay her halde ise; 1 yıl içinde bu suçun şikayet edilmesi gereklidir. Aksi halde borçlunun ödeme taahhüdünü yerine getirmemiş olması sebebiyle cezalandırılması mümkün değildir.

Borçlu Açısından Ödeme Taahhüdü

Borçlu ödeme taahhüdü vererek her ne kadar mallarının satışını engelleyebilse de; ödeyemeyeceği bir borç için ödeme taahhüdünde bulunması çok risklidir. Ödeme taahhüdü borçlular tarafından tercih edilecek son seçenek olmalıdır. .Çünkü son dönemde alacaklı vekillerinin (avukatların) icra dosyalarından tahsilat yapabilme imkanları kısıtlanmış durumdadır. Ancak borçlular ödeme taahhüdünde bulunarak avukatlara bir koz verirler. Borçlunun ödeme taahhüdüne uymaması halinde alacaklı vekili tarafından hapis cezası ile sıkıştırılırlar. Bu nedenle borçluların ödeme taahhüdü vermesini tavsiye etmiyoruz. Ayrıca ödeme taahhüdünü nedeniyle 3 aylık cezadan kurtulabilmeniz için bir uzman avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz