Ana Sayfa Girişimci Influencer Marketing Nedir?

Influencer Marketing Nedir?

Etkili pazarlama, herhangi bir iş sektöründe geçerli olan ikna gücüdür. Birçok şirket, bunun tüketicinin ürünü üzerindeki güven derecesini arttırmanın en iyi yollarından biri olduğuna inanmaktadır. Sonuçta, gerçeği tartışmasız kalır. Uzmanların, yetkililerin, ünlülerin önerileri sayesinde, iş daha hızlı gelişiyor ve satışlar artıyor. Pazarlama etkileri de marka farkındalığını artırıyor. Pazarlama etkisi böylece kullanıcıların ürün satın almak ya da güvenilen bir kişiden bir öneri alırsanız hizmeti kullanmak daha olasıdır. İkna, pazarlama sektöründe oldukça büyük bir güç olarak nitelendirilmektedir. Çünkü pazarlamanın temelinde ikna etme özelliği bulunmaktadır. Bu sayede ürünlerin tanıtımı ve satışı oldukça kolaylaşmaktadır. Ancak etki pazarlaması, belirli bir ürün / hizmet satın alma hakkındaki ipuçları, yetkililer, tanınmış uzmanlar, profesyoneller, parlak gösteri iş yıldızlarından geldiğinde, daha da güçlü bir ikna gücüdür. Onların yardımıyla hedef kitlenizi hedefe ulaşmak için ikna etmek daha kolaydır. Ancak, etkili yetkililerin tavsiyeleri ve pazarlamacılar sayesinde sadece alıcılar mutlu olmaz.

Influencer Marketing Özellikleri

Tüketicinin kararını ve seçimini etkileyebilecek yetkinliğin ana özelliği, her şeyden önce, gündeme getirilen konulara bir düşünce ve tepki oluşturma yeteneğidir. Bir sürü yorumla ısıtılmış tartışmalar düzenleyebilir ve tartışmada aktif rol alırlar. Yıldızların ve ünlülerin yardımıyla, reklam mesajı yoğunlaşıyor. Daha parlak, daha duygusal, daha etkili ve başarılı olur. Bir şey açıktır: reklam mesajındaki yıldızların kullanımı pek çok kez güçlendirse de, ünlü insanları, gösteri dünyasının yıldızlarını, sinema, televizyon, spor ve siyaseti çekmek için bütçeyi değerlendirmek gerekir.

Birçok alıcı için kendi alanlarında bir profesyonel olarak gördükleri kişilerin görüşü daha önemlidir. Yardım, görüşlerini abonelerinize güvenebilen uzmanların ve profesyonellerin tavsiyeleri veya tavsiyeleri şeklinde eğitim içeriğiyle gelir. Para miktarıyla ilgili bir tartışma ile başlamak her zaman gerekli değildir, seçmiş olduğunuz otoriteyi ilgilendirebilecek bir konuyu tartışarak başlayın. Sonuçta, profesyonel faaliyetlerde ortak bir zemin bulursanız, projenize katılmaya ilgi duyabilir. Özellikle de abone tabanınız on binlerce aboneye zaten ulaştıysa, karşılıklı olarak faydalı şartlarda işbirliği yapmaya başlayabilirsiniz.

Etkinliklerde yeni ortaklar ile tanışmak oldukça faydalı olacaktır. Şirketin tek elde değil, bir grup elinde bulunması yönetim mekanizmalarının daha kolay işlemesine olanak sağlayacaktır. Otoritenin yer aldığı olayları izleyin ve kendinize katılın. Böylece şirketiniz görüşülecek ve işitilecektir. İşbirliğine gelince, otorite sizi zaten biliyor ve tek yönlü etkinliklerde tanıştığınızı hatırlayacaktır. Bununla, ortaklığınız başlayabilir. Sosyal ağlardaki tartışmaları takip etmek oldukça önemlidir. Yetkililer ilginç bilgileri paylaşırlar. Projelerde oluşan başarılar, uzmanlar tarafından takip edilir ve müşteriye daha iyi hizmet sunmanın yolları aranır. Aynı ilgi alanları üzerinde olmak ortak bir dil bulmak daha kolaydır.

Influencer Marketing ile Müşteri İlişkisi

Örgütsel alıcının karar verme süreci genellikle büyük bir tüketici tarafından satın alma karar verme süreci ile aynıdır. Fark, bazı durumlarda, kurumsal alıcının birkaç aşamayı aşması gerektiğidir. Sıradan bir alım yaparken, bazı aşamaları kaçırır veya sıralarını değiştirir.

Herhangi bir karar verme sürecinin ilk aşaması, sorunun kaynağı olan bir ana bilinç kaynağıdır. Potansiyel bir alıcı, bir satın alma işlemi yapmak için farklı nedenlere sahip olabilir. Bu aşamada, piyasa aktivistinin bir yandan, genellikle bir kişiyi problemin farkındalığına iten koşulları tanımlaması gerekir. Dolayısıyla, tam olarak ne gibi somut ihtiyaçların veya sorunların ortaya çıktığını, bunların ortaya çıkmasına neden olan şeyi, alıcıyı yeni bir ürüne nasıl getirdiklerini bulmak gerekir.

Aynı zamanda, tüketicinin kendi ihtiyaçları ile ilgili farkındalığını teşvik etmek önemli bir hedeftir, bu durumun şirket için olumsuz sonuçları olabilir. Bazen, tüketiciye daha önceden bilinçli olan, ancak zaman içinde unutulmuş olan ihtiyaçlarını hatırlatması yeterlidir. İhtiyaçların tanınmasını teşvik etmek, reklam yapmak, Gerçek durumun arzu edilen ideal durumla varyansta olduğunun farkına varmaya yardımcı olur. İhtiyaç farkındalığının bir başka kaynağı da, tüketicilerin istedikleri durum hakkında algılarını değiştiren yeni ürünlerin üretilmesidir.

Bir reklam stratejisi geliştirirken, hem ürünün özelliklerini, hem de tüketicinin özelliklerini, motivasyonunu, bilgi düzeyini ve algı derecesini, bireysel özellikleri, değerleri ve tutumları dikkate almak gerekir. Reklamda, tüketicinin reklam temyizinde sunulan pozisyonları rasyonel olarak değerlendirdiği doğrudan ikna etme yöntemi kullanılabilir. Doğrudan argümanlara dayanmayan dolaylı bir ikna yolu kullanılabilir.

Satın alma işleminin gerçekleştiği durumu anlamak, bir pazarlama planının geliştirilmesinde çok önemlidir. Alışveriş en markasının güvenilirliğini dayanarak, atalet tarafından hareket etme alıcıya alışkanlığı yol açan tekrar yapılır akılda tutulmalıdır. Bilgi ve bu durumda seçimi hakkında yansıması aranıyor minimuma indirgenebilir ve diğer insanların önerileri önemli satın alabilirsiniz. Satın alınan ürünün kullanımından kişisel deneyim ve memnuniyet derecesi ön plana çıkıyor. Durumlar alımları mal ve hizmetlerin kalitesini korumak ve tutarsızlıklar alıcı beklenti ve ürünün kullanımı fiili sonuçları önlemek için, daha önce teslim yürüttüğü satıcıları gerektirir tekrarlayın.

Diğer tedarikçiler ya mevcut müşteri memnuniyetsizliğini kullanmalı ya da daha elverişli şartlar sunmalı ya da yeni bir şey teklif etmeli, vb. kişisel etki pazarlama amaçları için de kullanılabilir. Bu tür stratejiler arasında “yeni nüfuzlu insanların yaratılması”, sözlü bilgi arayışının uyarılması, kişilerarası etkinin kullanılması, olumsuz bilgi ile mücadele yer almaktadır. İlk satın alımın durumu ek olarak diğer pazarlama yöntemlerinin kullanılmasını gerektirir.

Bir pazarlama stratejisi geliştirmek için kullanışlıdır, tüketici arama sürecinin bir anlayışı olabilir. Tüketicilerin kaç arama yaptıkları ve hangi çok özel kaynakların aynı anda başvurdukları bu bilgi, fiyatlandırma stratejisinin, tanıtım ve dağıtımın geliştirilmesinde gereklidir. Tüketicilerin kullandığı bilgi kaynakları için, piyasa işletmecisi bunları dikkatli bir şekilde tanımlamalı ve daha sonra karşılaştırmalı bilgi değerini belirlemelidir. Tüketicilerin ürün hakkında ne öğrendiğini, diğer bilgilerin neler olduğunu, kullanılan kaynakların her birine ne kadar önem verildiğini, vb. öğrenmek gerekir. Pratik anlamda, firma, ürününün tüketici tarafından bilinmesi ve dikkate alınan seçeneklerin sayısına dâhil edilmesi gibi bir pazarlama karması geliştirmelidir.

Tüketicinin seçiminin sonucu olarak, satın alma öncesi opsiyon değerlendirme aşamasında alıcı tarafından uygulanan karar kurallarının anlaşılması da gereklidir. Bu anlayış, olumlu bir kararın kurallarını değiştirmemek, bu kuralın tüketici tarafından daha fazla uygulanmasını kolaylaştırmak ve kolaylaştırmak için gerekli eylemlerden kaçınılması gerektiğini gösterir, gerektiğinde, kuralları değiştirerek nihai sonucu etkilemeyi mümkün kılar. Burada önemli olan, ürünün özellikleri, temel özellikleri, nispi önem dereceleri vb. hakkında bilgi vermenin ve sunmanın bir yolu olabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, her zaman tercih ve hatta satın alma niyeti, malların gerçek edinimine yol açmaz. Niyetin uygulanması, çoğunlukla piyasa aktörlerinin etkisine uygun olmayan durumun faktörlerinden kuvvetle etkilenebilir. Tüketicinin satın alma seçeneklerini değiştirme, erteleme veya reddetme kararı da algılanan riske bağlı olabilir. Bu durumda, risk duygusuna neden olan faktörler önceden dikkate alınmalıdır. Bu nedenle alıcıya gerekli bilgileri sağlayarak, alternatiflerin belirsizliği ve seçimin sonuçlarıyla ilişkili algılanan riskin etkisini azaltmak mümkündür.

Bununla birlikte, tüketiciyi koruma sorunu pazarlama stratejisinde belirleyici olur. Ürün veya hizmetin kalitesi şikâyetleri zamanında yanıt, tüketiciyi tatmin düzeyini belirlemek ve korumak için araştırmalar yaparak bu beklentileri karşıladığını garantiler. Gerçekçi beklentiler oluşturma taktiklerini kullanarak, öncelikle alıcılar ilgi gösterecektir. İkincisi, satıcı ve alıcı arasında daha yakın bir ilişki kurulabilir ve aralarında görüşlerin verimli bir şekilde değişimini kolaylaştırabilir. Bunun için veritabanı pazarlaması, kişisel satış, teşvik edici talep, katma değerli hizmetlere odaklanma vb. gibi çeşitli araçlar kullanılabilir.

Böylelikle, örgütsel tüketicinin ihtiyaçlarını ve örgütsel satın alma sürecini anlamak, başarılı endüstri pazarlamasının temelini oluşturabilir. Tüketiciler, sorunun farkındalık aşamalarını üstesinden bilgiler, seçenekleri değerlendirmek ve satın alma, hem de alım için kendi cevap kararı nasıl bulma, pazar lideri daha iyi müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl birçok bilgi toplayabilir. Satın alma sürecinde çeşitli katılımcılarla ilgilenen ve satın alma davranışları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu fark eden bir pazarlamacı, hedef pazarın cazip teklifini desteklemek için etkili bir pazarlama programı geliştirebilecektir. Tüketici kendi seçiminde bağımsızdır, ancak pazarlama hem motivasyonunu hem de davranışını etkileyebilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz