Ana Sayfa Hukuk Kefile İcra Gelir Mi ve Borca İtiraz Mümkün Mü?

Kefile İcra Gelir Mi ve Borca İtiraz Mümkün Mü?

Kefil dediğimiz kurum Türk Hukuk’unda şahsi kefalet olarak kabul edilir. Kefil, bir borçlunun borcunu ödeyeceği, onun ödememesi halinde borcun kendisi tarafından ödeneceği konusunda taahhüt veren kimsedir. Kefillik durumu genellikle uygulamada, bankaların kullandırdığı kredilerde ortaya çıkar. Bir şahsa yahut bir kuruma kredi veren banka, mutlaka bu borcun ödeneceğine dair bir ya da iki tane kefil ister.

Bir kimsenin borcunu ödeyeceği konusunda kefil olan kimse; o borcun ödenmemesi halinde borcu ödemekle yükümlüdür. Banka kredi verdiği kişinin kredi borcunu ödememesi nedeniyle doğrudan kefile başvurur. Kefile verilen süre içerisinde de; ödeme yapılmaması halinde banka hem borçluya hem de kefile karşı yasal takibe geçebilir.

Alacaklı icra takibi başlatırken hem borçluya hem de kefile bir adet ödeme emri göndermek zorundadır. İcra takibi kapsamında kefile karşı işlem yapılmak isteniyorsa; kefile de bir ödeme emri gönderilerek tebligat yapılır. Kefil ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmediği taktirde; takip kefile karşı kesinleşmiş olur. İcra takibi kesinleştikten sonra alacaklı ister borçludan isterse kefilden alacağını tahsil etme yoluna gidebilir.

Alacağını tahsil etmek isteyen alacaklı; bu kapsamda kefilin menkul ve gayrimenkul mallarını haczedileceği gibi kefilin maaşına, üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarına da haciz koyabilir. Ayrıca kefilin borçluya baskı yapmasını sağlamak amacıyla; kefilin evine de fiili haciz uygulamak üzere hacze gidilebilir. Kefilin bu icra takibi ve haciz uygulamasından kaçabilmesi için icra borcunun ya borçlu ya da kendisi tarafından ödenmesi gereklidir.

Kefilin Sorumluluğu

Kefilin sorumluluğu; kefilin müteselsil olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Kefilin müteselsil sorumlu olduğu durumlarda; kefil borcun ödenmeyen tüm kısmından sorumlu olur. Yani ben sadece şu kadarlık kısım için kefil olmuştum deme şansı yoktur. Alacaklı ister borçludan isterse kefilden alacağını tahsil edebilir.

Bir borcun ödenmesi konusunda kefil olan bir kimse; kefil olurken borcun belirli miktarının ödenmesi için kefil olması halinde; alacaklı kefile ancak bu miktar için başvurabilir. Kefilin, taahhüdünü aşan miktarlar için kefile başvurulması mümkün değildir.

Kefil, lehine taahhüt verdiği kişinin borcunu ödememesi sebebiyle, onun yerine borcu ödemek zorunda kalması halinde parasını alabilmek için bir rücu davası açmak zorundadır.

Rücu Davası Açmak

Rücu davası, rücu hakkından kaynaklanan bir dava türüdür. Bu dava ile, başkasının borcunu onun yerine ödeyen kimse, borçludan parasını tahsil edebilir. Rücu davası açabilmek için; borçlunun borcunu ödediğinize dair elinizde bir belgenin olması şarttır. Bu belgeyi delil yapmak suretiyle genel mahkemelerde bir rücu davası açabilirsiniz. Rücu davası sonucunda mahkemenin verdiği kararı ilamlı takibe koyarak borçlu için ödediğiniz parayı tahsil edebilirsiniz.

Kefile Hapis Cezası Var Mı?

Bir borcun ödenmesi konusunda kefil olan kimseye, borcun ödenmemesi sebebiyle bir ceza davası açılamaz. Kefilin, maddi olarak sorumluluğu doğsa da cezai sorumluluğu yoktur.

Kefil Borç İtiraz Edebilir Mi?

Kefile ödeme emri tebliğ edildikten sonra; kefilde borçlu gibi borca itiraz edebilir. İcra dairesine gitmek suretiyle bir talep açarak borca itirazını sunabilir. O halde kefile karşı icra takibi duracaktır. Ancak alacaklı itirazın iptali davası açmak suretiyle icra takibinin devamına karar alabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz