Ana Sayfa Hukuk Mirasın Reddi Nedir?

Mirasın Reddi Nedir?

Bir kimsenin malvarlığında bulunan tüm aktif ve pasifler, kişinin ölmesi anında mirasçılarına geçer. Mirasçı dediğimiz kişiler yasal olabilecekleri gibi atanmış mirasçılarda olabilir. Türk Medeni Kanunu’nda bu malvarlığının topyekün olarak mirasçılara geçmesine külli halefiyet denir. Bu prensip uyarınca bir kişiden miras kaldığı zaman; bu mirasın içinde malvarlıkları olduğu gibi ölen kişinin borçları da yer alır. Mirası kabul eden tüm mirasçılar bu terekeyi bir bütün olarak kabul etmiş olurlar.

Terekenin bir bütün olarak devredilmesinde en büyük sorun; borçlu terekelerde çıkmaktadır. Yani miras bırakan kişi öldüğünde; terekesinde borçlarını karşılayacak derecede malvarlığı bulunmaması halinde tereke borca batık olur. Bu halde mirası kabul eden tüm mirasçılar bu borçların ödenmesinden şahsı olarak sorumlu olurlar. Bir başkasının borcundan sorumlu hale gelen mirasçılara, kanun koyucu mirası reddetme hakkı tanımıştır.

Mirasın reddi, bu anlamda terekenin borca batık olduğu hallerde mirasçılar için bir çıkış kapısıdır. Kısaca anlatmak gerekirse; miras bırakanın ölümünden sonra terekenin borca batık olduğunu tespit eden mirasçılar, borcu ödemek istememesi halinde mirası reddedebilirler. Mirasın reddedilmediği taktirde, tüm mirasçılar terekede bulunan borcun tamamından sorumlu olacaklardır.

Mirası reddeden mirasçı, mirastan hiçbir hak talep edemeyeceği gibi terekeden alacaklı durumda bulunan kişilerde mirasçıya karşı bir alacak iddiasında bulunamazlar. Terekenin tüm mirasçılar tarafından reddedilmesi halinde miras devlete kalır ancak devlet borçlu tereke için alacaklılara ödeme yapmaz. Mirasın sadece birkaç mirasçı tarafından reddedilmesi halinde; mirası reddeden mirasçıların miras payları diğer mirasçılar arasında paylaştırılır. Bu halde; diğer mirasçılar kendi miras payları oranında tereke borcunu ödemekten sorumlu olurlar.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Mirası reddetmek isteyen mirasçı, miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne giderek mirası reddetmek istediğini yazılı olarak bildirmelidir. Mirası reddetmek isteyen mirasçının, mirası ret beyanının kayıtsız, şartsız olması gereklidir.

Mirası ret beyanını alan Sulh Mahkemesi, miras için tuttuğu özel deftere bu beyanı kaydeder. Mirası reddeden mirasçıya da bir tane mirasın reddi belgesi verilir.

Mirasın Reddinde Zamanaşımı Süresi

Mirasın reddi, Türk Medeni Kanun’un Miras başlıklı kısmında düzenlenmiştir. Bu kanun uyarınca miras bırakanın ölüm anından itibaren 3 ay içerisinde mirasçıların mirasın reddi beyanında bulunması gereklidir. Bu 3 aylık süre; mirasçının, miras bırakanın ölümünü öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Bu sürenin kaçırılması halinde mirasın reddedilmesi mümkün değildir. 3 aylık sürenin sonunda mirasçının mirası kabul ettiği varsayılır.

Mirası Ret Hakkının Kaybedilmesi

Mirası reddetme hakkı; hem yasal hem de atanmış mirasçıya verilen bir haktır. Bu hak yasal süresi içerisinde kullanılmadığı taktirde kaybedilir. Ayrıca; mirası reddetmek isteyen kişinin, mirası reddetmek istemesine rağmen mirasçı gibi hareket ederek miras malları üzerinde tasarrufta bulunması halinde Sulh Mahkemesi tarafından bu talep kabul edilmeyecektir.

Mirası reddetmeden önce; miras bırakanın malvarlığı değeri ve terekesinin borca batık olup olmadığının tespit etmelisiniz. Aksi halde borca batık bir tereke üzerinize kaldığı zaman bu borcu ödemekle yükümlü olacaksınız. Bu konuda ne yapmanız gerektiği hangi yolu izleyeceğinize karar vermek için uzman bir avukata danışmanızda fayda vardır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz