Ana Sayfa Hukuk Nafakaya Haciz Konulabilir Mi?

Nafakaya Haciz Konulabilir Mi?

Nafaka, Türk Hukuku’nda yoksulluk, iştirak nafakası gibi ayrımlara tabi tutulur. Yoksulluk nafakası, boşanan eşlerden birinin diğerine; asgari geçimini sağlayabilecek düzeyde destek olmasıdır. Kısacası, bir boşanma sonrası asgari geçimi sınırının altına düşen eşin diğer eş tarafından maddi olarak desteklenmesidir. Nafakaya, boşanma kararını veren mahkeme tarafından hükmedilir. Mahkemenin nafaka kararı ilam hükmünde olur.

Boşanma işine bakan mahkeme, tarafların sosyo – ekonomik durumlarını inceleyerek tarafların bu boşanmadan nasıl etkileneceğini tespit eder. Bu doğrultuda boşanma sonrası yoksulluğa düşecek taraf lehine mahkeme tarafından asgari bir ücret üzerinden nafaka bağlanır. Nafaka ile yoksulluğa düşen eşin geçinmesi sağlanır.

Yoksulluk nafakasının mantığı anlattığımız üzere; asgari bir geçim düzeni oluşturmaktır. Bu nedenle, yoksulluk nafakasına haciz işlemi uygulanamayacağı gibi; nafaka hesabına bloke dahi koyulamaz. Alacaklı alacağını tahsil etmek için birçok imkana sahip olsa da; kanun koyucu borçlunun asgari hayatını devam ettirebilmesi için yoksulluk nafakasının haczedilemeyeceğini öngörmüştür.

Haciz işlemi uygulanmaması için yoksulluk nafakasının bir mahkeme ilamına bağlı olması gereklidir. Bu nedenle tarafların aralarında anlaşmak suretiyle birbirlerine ödedikleri nafaka ücretleri bu kanun kapsamında değildir. Eğer bir nafaka mahkeme ilamına yani, bir mahkemede alınmış karara bağlı değilse alacaklının talebi halinde haczedilebilir.

Ayrıca ilama bağlı yoksulluk nafakası haczedilemediği gibi, aynı boşanma davasında bir eş lehine verilen maddi tazminatlara da haciz işlemi uygulanamaz. Alacaklının icra dairesinden böyle bir talepte bulunması halinde bu talebin icra müdürü tarafından reddedilmesi gereklidir.

Bankalar Nafakaya Bloke Koyabilir Mi?

Bir taraf lehine nafaka bağlanması kararı veren mahkeme, nafaka alacak kişinin bir bankada nafaka hesabı açmasını ve bunu mahkemeye bildirmesini emreder. Mahkeme tarafından verilen süre içerisinde; nafaka hesabının mahkemeye ve nafakayı ödeyecek karşı tarafa bildirilmesi gereklidir. Bu aşamadan sonra karşı tarafça bu nafaka hesabına ödemeler yapılır. Ödemelerin yapıldığı bu hesap kanunen haczedilemeyeceği gibi, hesaptaki paralara banka aracılığıyla bloke koyulamaz.

Ancak; nafaka olarak ödenen para nafaka hesabından borçlunun başka hesabına aktarıldığı taktirde alacaklının talebi ile paranın aktarıldığı hesap haczedilebilir. Ayrıca mahkeme tarafından hükmedilen aylık nafaka miktarı 1.000 TL iken; nafaka hesabına 1.500 TL gibi bir nafaka ödemesi gelmesi halinde yine alacaklının talebi üzerine 500 TL’lik kısım için haciz işlemi uygulanabilir.

Nafaka ödemesi alan kişinin, her ay aldığı nafakadan; nafaka hesabında birikim yapması yani aylık aldığı paradan arttırması halinde; birikim yapılan kısma da haciz işlemi uygulanamaz. Buna örnek vermek gerekirse; 1.000 TL yoksulluk nafakasından 700 TL harcayıp 300 TL’yi gelecek aya bırakıldığı taktirde de 300 TL üzerinde bir haciz işlemi uygulanamayacaktır.

Nafakaya Haciz – Bloke Konulması Halinde Ne Yapılmalı?

Yoksulluk nafakasına bazı durumlarda bankanın hatası nedeniyle haciz işlemi uygulanabilir. Bu hallerde nafaka hesabına bloke koyulan kişinin bankaya giderek bu hesabın nafaka hesabı olduğunu ve mahkeme tarafından lehine verilmiş bir nafaka ilamı olduğunu bildirmesi gereklidir. Bunun için banka genel müdürlüğüne ithafen bir dilekçe yazılarak durumdan haberdar edilmelidir.Banka genel müdürlüğü dilekçeyi en geç 1 hafta içinde işleme alarak hesaba konulan blokeyi kaldıracaktır.

Alacaklı tarafından size karşı bir icra takibi başlatılmadan evvel bankaya giderek hesabınızın, bir nafaka hesabı olduğunu ve bu konuda mahkeme ilamınızın varlığını ispatlarsanız, banka kayıtlarına bu hesabın nafaka hesabı olduğuna dair kayıt düşülecektir. Bu halde hesabınıza daha sonradan yanlışlıkla dahi olsa haciz işlemi koyulmasının önüne geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz