Ana Sayfa Girişimci Ortak Girişimcilik Nasıl Yapılıyor?

Ortak Girişimcilik Nasıl Yapılıyor?

Ortak girişimcilik, günümüzde rekabet ortamının artmasından dolayı doğmuştur. Bu bağlamda girişimlerin başarılı olması için çeşitli yöntemler denenmektedir. Pazar alanının genişletilmesi, gelirin kısa sürede artması ve girişimin hızlı bir şekilde ivme kazanması için ortak girişimcilik yapılabilmektedir.

Ortak girişimcilikte, farklı bir kişi, bir grup ya da ticari işletme ile ortak bir şekilde çalışılabilir. Bu bir bakıma stratejik bir silahtır ve rakipler bu silahı kullanma eğilimine gitmeye başlamışlardır. Bu stratejide bulunmak isteyen girişimciler, işin detaylarını en ince ayrıntısına kadar araştırmalıdırlar. Nasıl işlediğini, başarı şansını, risklerin neler olduğunu ve ortak girişimin yasal uygulamalarının neler olduğunu iyi bir şekilde araştırılmalıdırlar.

Ortak Girişim Nedir ve Nasıl Yapılır?

Ortak girişim, iki veya daha fazla ticari işletme ya da girişimcinin hem getirilerini hem de karı paylaşmaları durumudur. Girişimin getirileri; pazar, mülkiyet, sahadaki aktiflikler ve bilgi birikimleridir. Farklı şekilde ortak girişim çeşitli bulunmaktadır. Sektördeki iyi firmalar arasında ortak girişimler yapılabildiği gibi büyük firmalarla rekabete girmek isteyen küçük firmaların da ortak girişimde bulunduğu gözlemlenmektedir.

Eşdeğer ürünlere sahip olan veya eşdeğer hizmetler sunan şirketler, ortak girişim yaparak pazara girmemek adına güçlerini birleştirebilirler. Bazen büyük şirketler küçük işletmelerle de ortak girişimde bulunabilirler. Bunun nedeni de fikri mülkiyet, teknoloji ve kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşmaktır.

Ortak girişimciliğin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi ve başarılı olabilmesi için büyük küçük demeden bütün ayrıntıların iyi bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu sayede başarı yakalanır ve ortaklık sorunsuz bir şekilde devam ettirilmiş olur. Yasal anlaşmada da tarafların aktiflikleri net bir şekilde belirlenmelidir. Böyle bir ortaklık basite alınmamalı ve ilgili kurumlardan yasal tavsiyeler de alınarak anlaşmalar imzalanmalıdır.

Ortak Girişimciliğin Başarı Oranı Nasıldır?

Ortak girişimcilikte başarı oranı tam olarak bilinmese de bunun üzerine yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucu ulaşılan verilerde girişimlerin %60’nın başarısız olduğu yöndedir. Bu başarının ya da başarısızlığın değerlendirilmesinde çeşitli faktörler göz önünde tutulmaktadır. Özellikle coğrafik ve finansal faktörler dışında insan kaynakları entegrasyonu ve bilgi paylaşımı son derece etkindir.

Bilgi eksikliğinin olması, iletişim problemlerinin yaşanması, hedeflerden uzaklaşılması, doğru planlamaların yapılmaması ve teslim tarihlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle başarısızlıklar meydana gelmektedir. Ortak girişimcilik yürütülürken hassas olmak gerekir ve gerekli planların doğru ve akılcı bir şekilde yapılması beklenir. Bu bağlamda başarı yüzdesi de artacaktır.

Ortak girişimcilikte başarısız olmanın en büyük nedeni insan faktörüdür. Çalışanlar ortak çalışma koşullarına alıştırılmalı ve bu durumun rahatsız edici etkilerinden uzaklaştırılmalıdır. Yani ortamda huzursuzluk ve gerginlik olmamalıdır. Bunun yanı sıra bilgi paylaşımları da başarılı olmada en büyük etkendir. Bilgi paylaşımı yapılan toplantıların yapılması ve personel değişimlerinin uygulanması gibi eylemlerde bulunulabilir.

Gelişmiş ülkelerde ortak girişimcilik yapıldığında ve her taraf da paylaşım ve plan konusunda başarılı olduğunda başarı şansı %80’dir. Bu da oldukça yüksek bir rakamdır. Tarafların sağlam bir şekilde çalışmasını gerektirir.

Ortak Girişimcilik Riskleri Nelerdir?

Ortaklığı oluşturan en temel olgu güvendir. Ortamda güvensizlik varsa başarısız olunmuş demektir. Aynı zamanda ortakların benzer stratejik hedeflere sahip olması gerekir. Eğer ortaklık yapılacaksa iki taraf da bu konuda paylaşımcı ve çalışkan olmalıdır. Arada güven eksikliği ve iyi niyet eksikliği bulunmamalıdır.

Ortaklıkta, başta yapılan anlaşmalar iyi bir şekilde sağlanmadıysa, ortak hedefler belirlenmediyse ve taraflar kendi hizmetlerini düşündülerse sıkıntılar hemen çıkar ve anlaşmanın daha mürekkebi kurumadan ortaklık batar. Ortakların hedefleri aynı veya benzer olmalıdır ve bu da anlaşmadan önce belirlenmelidir. Taraflar ortak hareket etmeli ve planlarını birlikte yapmalıdırlar.

Ortak girişimler sonucunda başarısız olunursa, zaman, para, güvenilirlik ve teknolojik fırsatlar kaybedilmiş olur. Bu kayıplar da şirketlerin geriye gitmesine neden olabilmektedir. Bunlar başarısız olma sonucunda doğabilecek risklerdir. Eğer taraflar bu konuda iddialı ve derslerine iyi bir şekilde çalışmışlarsa girişimden büyük bir kazanç sağlanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz