Ana Sayfa Hukuk Senet Borcu Zamanaşımı Süresi

Senet Borcu Zamanaşımı Süresi

Türk Hukuku’nda “bono, çek, poliçe” olarak bilinen kambiyo senetleri halk dilinde genellikle senet olarak adlandırılır. Bu senetler, ticari hayatta para akışı sağlamak için kullanılır. Kişilerin yahut kurumların birbirleri arasında alıp verdikleri mallar, hizmetler karşılığında bu senetler düzenlenir. Bu senetlerle borçlu ödemek yapmak için kendine vadeler yaratır.

Hukuki olarak kambiyo senedi dediğimiz bu senetlerin en büyük artısı bu senetlerle Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile İcra Takibi yapılabilmesidir. Bu takip yolunda alacaklının alacağını tahsil edebilmesi çok daha kolaydır. Senet borçlarında, borçlu basit bir itiraz ile icra takibini durduramaz. Bu nedenle bu takiplerde borçlunun durumu çok daha kritiktir.

Bir senet ile icra takibi başlatılabilmesi için; ilgili senedin süresi içerisinde takibe konulması gereklidir.  Bu süre senedin vade tarihinden itibaren 3 senedir. Yani senet ile borçlanan kişilere karşı, vade tarihinden itibaren 3 yıl içinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatılabilir. Eğer bu 3 yıllık süre kaçırılırsa kambiyo senetlerine mahsus takip yapma hakkı düşmektedir. Bu nedenle alacaklıların 3 sene içerisinde işlem yapması gereklidir.

Bu konuda dikkat etmeniz gereken diğer bir konu; bu 3 senelik sürenin sonunda borcun zamanaşımına uğramadığıdır. Bu 3 yıllık süre sadece icra hukuku bakımından takibin türünü değiştiriyor. Eğer alacaklı vade tarihinden itibaren 3 yıl içinde takip başlatmaz ise; 3 yıldan sonra ancak İlamsız takip yapabilir.

Genel Haciz Yolu ile takip adlı yazımızda da bahsettiğimiz gibi, alacaklının ilamsız takiplerde hakları daha kısıtlıdır. Bu nedenle 3 yıllık süre borçluyu senet borcundan kurtarmasa bile daha avantajlı duruma getirecektir.

Zamanaşımına Uğramış Senedin İcrası

Kambiyo senetlerine mahsus takipte, takip başlatılırken icra müdürünün senedi inceleyerek zamanaşımına uğrayıp uğramadığını tespit etmesi gereklidir. Senette yer alan vade tarihinin üzerinden 3 sene geçmiş olması halinde icra müdürü tarafından takip talebinin reddedilmesi gereklidir.

Bazı durumlarda şeklen kontrol etmekle yükümlü bulunan icra müdürü, senedi kontrol etmeksizin takip talebini onaylamaktadır. Eğer size karşı zamanaşımına uğramış bir senet ile kambiyo takibi yapılırsa; süresiz olarak şikayet yoluna gidebilirsiniz. İcra müdürünün işlemini, ilgili İcra Mahkemesi’ne şikayet ederek takip talebinin iptalini isteyebilirsiniz. İcra mahkemesi, senedin zamanaşımına uğradığını tespit ederse; icra müdürünün işlemini kaldırarak icra takibini iptal edecektir.

Bildiğiniz üzere icra takibi, çok şekli kurallara sahip bir alan olmasından dolayı çok ince detayları vardır. Size karşı başlatılan icra takiplerinde mutlaka uzman bir avukata başvurmayı unutmayın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz